31. 3. 2016

Parkování v Hranicích se řeší

Systém parkování v Hranicích se bude měnit, jedná se o jeho nové podobě.  Letos končící smlouva se společností City Parking Group s.r.o, která v Hranicích provozuje parkovací systém, dává městu příležitost nově nastavit celý systém. Není ale jednoduché správně vyvážit zájmy obchodníků, obyvatel i návštěvníků centra města a to pěších, cyklistů i motoristů.  Vedení města proto vytvořilo pracovní skupinu, která se zabývá přípravou nového parkovacího systému jako celku i v centru města.  Jsou v ní odborníci  z komise pro dopravu,  z komise pro architekturu a urbanismus a pro regeneraci městské památkové zóny. Dále zástupci místních podnikatelů a majitelů nemovitostí. Záležitost sleduje i vedení městské akciové společnosti EKOLTES a.s.. Právě z těchto jednání dotčených stran a odborníků by měly vzejít podklady pro výběrové řízení na nového provozovatele parkovacího systému nebo k jednání o prodloužení spolupráce se stávajícím provozovatelem, ale na základě nové smlouvy za zcela jiných finančních podmínek.

Původní smlouva se společností City parking Group s.r.o. (tehdy ACTIV s.r.o.) byla uzavřena již před deseti lety, tedy za  jiného složení zastupitelstva města a za jiných okolností. Dnes, těsně před vypršením smlouvy nemá cenu podrobně rozebírat tehdy nastavené podmínky. Je správné zveřejnit veškeré informace a lidé by si měli vytvořit svůj názor zda byla tato smlouva podepsaná panem Juračkou pro město výhodná či nikoli. Je  nutné také konstatovat, že smlouva je velmi obtížně vypověditelná. Předčasné ukončení je možné pouze v případě, pokud jedna ze smluvních stran podstatným způsobem porušuje povinnosti vyplývající ze smlouvy a k tomu nedochází. Případné sankce z jednostranného aktu výpovědi by byly pro naše město před vypršením platnosti smlouvy nevýhodné.

To bylo konstatováno i v červnu 2012, kdy se problematikou parkování podrobněji zabývalo tehdejší zastupitelstvo města. Zastupitelé  řešili smluvní pokutu ze strany města (rozdíl mezi skutečnými tržbami a garantovaným výnosem) i nároky společnosti vůči městu (snižování počtu parkovacích míst a neplnění dalších povinností města).  Kvůli nejasným výsledkům případných právních sporů přistoupilo město na kompromis. Proběhlo vzájemné vyrovnání se společností City parking group s.r.o s tím, že jednak došlo k úpravě smlouvy a městu byla zaplacena část smluvní pokuty ve výši 1 milion 40 tisíc korun.

V současnosti probíhají další jednání o co nejlepším nastavení parkovacího systému s důrazem na  centru města.  Zároveň ve spolupráci se společností Ekoltes Hranice a.s. posuzujeme novou nabídku společnosti City parking group s.r.o. Připravuje se i výběrové řízení na provozovatele parkovacího systému v Hranicích. Tomuto výběru se nemůžeme vyhnout tím, že bychom zakázku zadali přímo společnosti Ekoltes, zákon nám to neumožňuje. Celkově se tedy město snaží zajistit, aby od roku 2017 byl v centru města zajištěn takový systém parkování, který by vyhovoval co největšímu počtu obyvatel Hranic, zároveň byl i finančním přínosem pro městskou pokladnu a za případné provozní služby se platila adekvátní cena. Tak tomu v minulosti nebylo a to se také změní.

Jiří Kudláček
Starosta města Hranic

3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

V článku od starosty čtu …. neplnění povinností města … Město samo o sobě ale nemá ručičky a nožičky, město někdo představuje a zastupuje, jedná za něj, konkrétní lidé a plnění již uzavřené smlouvy mají na starosti příslušní úředníci aparátu městského úřadu, zřejmě na majetku. Takže je to pravda, město v něčem chybovalo, tudíž muselo přistoupit na kompromis a ustoupit od smluvně garantovaných výnosů, řádově v milionech. Kdo je vinen, kdo na městě neplnil smluvní povinnosti města, kdo bude brán k odpovědnosti a komu bude dána k úhradě ztráta?

Anonymní řekl(a)...

K údajnému neplnění povinností města……
To, že jedna strana sporu napadá druhou, aby se vyhnula sankcím, nebo je alespoň snížila, je častý postup, který ale automaticky neznamená, že tyto výtky jsou oprávněné, natož, že jsou zaviněné prací úřadu.
Firma City Parking Group s.r.o napadala například snížení jednoho z tarifů na polovinu nebo zavedení parkovací výjimky pro zásobování (maximálně 15 minut). Tyto změny vyplývaly ze zkušeností, získaných po nasazení tehdy zcela nového systému parkování a byly vedeny snahou zastupitelů přizpůsobit systém parkování požadavkům občanů města.
Dále firma upozorňovala na snížení počtu parkovacích míst, které bylo způsobené rekonstrukcí ulic v centru města, upravením parkování na Pernštejnském náměstí a omezením místa v Komenského ulici kvůli poškození břehu Ludiny povodní. V návaznosti na toto snížení míst ale zastupitelstvo neupravovalo ceny parkovného. Zvýšení cen nevyhodnotili zastupitelé jako přínos pro obyvatele města.
Zástupci společnosti se také neshodli s tehdejší starostkou ohledně vzájemného informování o sporných bodech. Na druhou stranu bylo zřejmé, že výše uvedené důvody měly dopad na výnos z parkování a i proto zřejmě zastupitelé v roce 2012 přistoupili na kompromisní řešení.
Zbývá pouze dodat, že firmu City parking Group s.r.o. již nyní zastupují úplně jiní lidé, než v době uzavírání původní smlouvy a následném období.
Petr Bakovský
tiskový mluvčí MěÚ Hranice

Hranické listy řekl(a)...

Nám v redakci HL se také nelíbí, že několik milionů korun z vybraného parkovného v předcházejících letech odteklo z města zbytečně pryč. Současně připomínáme, že pro město nevýhodná rozhodnutí v minulosti učinili a na příslušných dokumentech se podepsali (ať přímo nebo nepřímo) jiní představitelé města, než ti současní.
Z došlých příspěvků jsme zveřejnili to podstatné, co našim čtenářům mohlo pomoci se lépe v dané problematice zorientovat.
Diskuzi k tomuto tématu končíme a protože v letošním roce končí účinnost kritizované smlouvy, budeme i my pozorně sledovat, jak bude řešit problematiku parkovného v našem městě jeho nové vedení.
Redakce