6. 4. 2015

Jak dál

Vývoj v Hranicích směřuje do stavu, který jsem původně předpokládal před komunálními volbami a očekával hned po volbách – do zásadní obměny hranického zastupitelstva s tím, že subjekty ovlivňující dění v Hranicích celých předchozích pětadvacet let budou nahrazeny novými.

Nejde o klasické politické strany. Jde o lidi. V každé politické straně jsou schopní a solidní lidé, otázkou ovšem je, zda jsou tam, kde mají a mohli by být, zda je jim i uvnitř jejich stran vůbec dána možnost.

Hranická scéna až do podzimu 2014 ukazovala, že nové tváře jsou používány spíše k nalákání voličů, přičemž i ty byly pro jistotu umísťovány na nevolitelných místech kandidátek, zatímco čelní volitelná místa vždy obsazovali zasloužilí členové, sem tam podpořeni loajálními a pečlivě vybranými jedinci jakoby bez vlastního názoru.

Je fascinující, jak nadčasová je kniha Ladislava Mňačka Jak chutná moc, jaké výše může dosáhnout ztráta soudnosti, sebereflexe a absence uvědomění si, jaká je vlastně podstata výkonu veřejné funkce a odpovědnosti k dárcům této funkce – občanům města.
V mnoha případech tak bylo možno v minulosti pozorovat leckde na obcích chování, jakoby nasvědčující přesvědčení, že původcem veřejné funkce nejsou tisíce občanů obce, tvořící základní zdroj místní moci, nýbrž jen ta úzká většinová parta v zastupitelstvu, jíž je nutno za přidělenou funkci projevovat vděčnost distribucí různých dílčích funkcí, výsad, prebend, dotací, příspěvků a zakázek ať již přímo, nebo oklikou. Mnohdy to vedlo k vystupování (mohu se samozřejmě mýlit), ke ztotožnění sebe sama s občany „Já jsem Oni“, či až k jakési personifikaci „Já Obec“.

Avšak loni přišla v Hranicích změna v první řadě v tom, že se na místní scéně objevily dva zcela nové subjekty – Otevřená radnice a Hnutí ANO s novými lidmi. První povolební koalice se evidentně nevydařila, druhý pokus se jeví být slibnějším a úspěšnějším.
Nelze předvídat další vývoj, ale v každém případě to je pro město Hranice nová šance a bude záležet jen na lidech, konkrétních lidech, zda tuto šanci dokáží uchopit a využít. To objektivně ukáže až čas a nelze dopředu nic předjímat.

Často se hovoří v souvislosti s děním ve městech a obcích o jakési politice. Jaká politika? Ve městě je to především na schopnosti občany pověřených vykonavatelů jejich vůle domluvit se o elementárních potřebách jeho obyvatel – o chodnících (a ty jsou u nás v hrozném stavu), trávnících, popelnicích apod.

Velmi důležitými otázkami k řešení pro nově se rodící koalici je problematika Ekoltesu vč. plovárny, protože jsou s nimi spojeny poměrně značné provozní částky, i městský hřbitov je důležitý co do své rekonstrukce, protože tam by se místy při chůzi zabil i mrtvý, nemluvě o tom, že ze všech městských zařízení jej fakticky vzato používá asi nejvíce hranických občanů (omlouvám se za určitou morbidnost, ale je to tak), stejně jako nový územní plán, klíčový a závazný pro rozvoj města na řadu let.

Nicméně k tomu všemu je třeba mít řádně fungující logistickou podporu, a tou je městský úřad, na který by se pozornost budoucího nového vedení města měla zaměřit jako první.

Lumír Fojtík

13 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Dědovi ze zetěm začíná lepit.

Anonymní řekl(a)...

Komunistů v Hranicích není třeba se bát. Nekoušou a navíc drží slovo. Na rozdíl od socanů, kteří neví kam patří. Nechci je chválit, ale v současnosti se ukazují jako solidní strana s cílem pomáhat. A nikdy se netlačili do funkcí. Takže nebát se a nekrást. Přeji nové koalici /OR, ANO a KSČM/ hodně úspěchů a čerstvý vítr do plachet. Jsem příznivec jachtingu, takže AHOJ! ML

Anonymní řekl(a)...

Celkem výstižně shrnuto. Jsem rád, že jsou v našem městě inteligentní a racionálně uvažující občané, kteří veřejně publikují své postřehy, poznatky a názory.
Jen se Vám pokusím přiblížit tu část vašeho článku, ve které zmiňujete pro někoho možná poněkud nepřesnou formulaci oné politiky. Ano, ono se skutečně často hovoří o politice. Podle mne však ani ne tak v souvislosti s děním ve městě a obcích celkově, jak uvádíte, ale v souvislosti s děním v jejich řídících orgánech, tedy především v Zastupitelstvech. Ono je to především, jak jistě sám dobře víte, způsobeno tím, že do Zastupitelstva jsou sice voleni lidé, ale většinou jsou to členové konkrétních politických stran. Jistě také sám dobře víte, jak to ve většině politických stran bohužel chodí a že to má také v konečném důsledku bohužel významný vliv na dění právě v městských a obecních Zastupitelstvech. Zdůrazňuji bohužel. Ve většině případů bohužel. To si ale ještě počkáme, než si tohle všichni vlivní budou chtít uvědomit a budou se podle toho chovat.
Chápu to tak, že jste chtěl upozornit a poukázat na to, že komunální politika by neměla být o nějakých „politických ideologiích“, ale zejména o zodpovědném hospodaření s městskými a obecními, tedy veřejnými prostředky. Je to logické, protože politika na komunální úrovni není určená ke schvalování zákonů a tím tedy ani k tvoření systému s nimi spojeného. Maximálně tady jde o nějakou tu vyhlášku, apod. Toho jsem si dávno vědom. Podle mne se ale v návaznosti na výše uvedené hovoří o komunální politice celkem oprávněně.

Anonymní řekl(a)...

Pane Fojtík, neznám Vás, ale vidím, že Váš zaměstnavatel z Vás musí mít radost. A pokud jste na úspěšný podnikatel, tak Vám gratuluji. Já znal jednoho pana Fojtíka, ten ovšem v 90.letech vše jen rozbíjel, nepředpokládám, že je to Váš příbuzný.
L.Veselý

Anonymní řekl(a)...

Dědovi ze zetěm začíná lepit.
06 dubna, 2015 19:46
----------------------------------
Tož nevím, pokud myslíte ředitele Ekoltesu Vinklera, tak tomu to může být úplně jedno. Za pět měsíců odchází do důchodu. Ten už to doklepe.

Anonymní řekl(a)...

Že by mu byl úplně jedno osud kariéry manžela jeho dcery, otce jeho vnoučat, živitele jeho rodiny? Zvlášť když věnoval tolik času a energie k dláždění jeho cesty na výsluní v Ekoltesu? To se mi nějak nechce věřit.

Anonymní řekl(a)...

Lezl mocným až se stal bezmocným!

Anonymní řekl(a)...

Každá světská moc je pomíjivá. Stačí se podívat do dějin lidstva. Každý člověk by tohle měl mít na paměti. Bůh dal lidem do rukou moc, aby jejím prostřednictvím konali dobro. Copak vy jste o tom ještě nikdy nic neslyšeli? Snažím se na to myslet každý den. A vy?

Anonymní řekl(a)...

Vážení pozor, nic není vyhráno. Juračka a spol. tlačí přes různé kanály na antikomunismus OR. To je nejslabší bod OR. Dnes už jsou ochotni obětovat i Hlavinku a představenstvo Ekoltesu. Výměnou mají být zachovány funkce v radě města. Mráz, co pochází ze Sigmy, měl prohlásit, že je si jistý, že se domluví! Jako poslední jsou ochotni pustit i dvě místa v dozorčí radě Ekoltesu. Ač ateista, tak se ptám Bože, kdy se poslanci v Hranicích domluví a nebudou koukat na prapory svých marketingových značek. Přátelé rozum do hrsti, nenechte rozhodit! Počty jsou jasné. Pokud počítání do 12 nezvládnete, je mi "Nás" líto, "Vás" ne. Spojte se klidně s čertem a porazte hranickou kavárnu. Většina lidí chce změnu, tak vzhůru do ní! Mně nevadí současní komunisté, mně vadí přeběhlíci jako je Mráz ze Sigmy! Nikdy jsem nebyl členem KSČ, zvonil jsem klíči! Rodiče přišli v roce 1950 o živnost. Dnes ve svých 62 letech se omlouvám svým dětem za průběh posledních 25 let . Měla by skončit doba pletichářů a prospěchářů. Přeji OR pevné nervy a při počítání chladnou hlavu.
R.N.

Anonymní řekl(a)...

Pravda, dlaždič by z něj byl docela obstojný. Na tom by ale ještě tak moc špatného nebylo. Potíž je zejména v tom, koho se to celou tu dobu vlastně snažil protláčet a jaký k tomu zvolil způsob. Způsob to byl docela nekompromisní, zákeřný i sobecký.

Anonymní řekl(a)...

Bůh nemůže být všude. Proč měl volno, když Juračka lepil koalici, zůstane tajemstvím. Za co, pane Bože!?

Anonymní řekl(a)...

Re: Vážení pozor, …
Přesně tak, souhlasím s Vámi. Jsem podobného ražení a po přečtení vašeho komentáře se musím ptát, co asi vede Juračkovce a Zimovce k takovým ústupkům? Odpověď se nabízí sama. Zachovat si vliv za každou cenu. Strach ze ztráty vlivu, moci a přítoku prostředků je v jejich případě víc než mučivý. Prohru by tyhle typy nesli jen stěží. Především OR si musí uvědomit, jestli chce s takovými lidmi dál spolupracovat. Pokud se k takovému rozhodnutí uchýlí, propadnou u svých voličů ještě víc. Své rozhodnutí vystoupit z problémové koalice už přece učinili. Jak by asi vypadali v očích svých voličů, kteří je volili, protože chtěli změnu? A to byla drtivá většina jejich voličů.
Pokud jsou tlaky uvnitř OR kvůli otevřené spolupráci s komunisty, určité řešení se zde přece nabízí. Oficiální koalici uzavřít pouze s hnutím ANO, ale domluvit se s komunisty na tiché podpoře rozumných vizí. To hlavu a patu má. Jasně, je zde riziko, že komunisté podpoří pouze to, co budou chtít podpořit. O to by takové spravování a vedení města bylo náročnější. Ale bylo by to přece pořád lepší řešení, než záviset na zákeřných podrazácích a prospěchářích. Jak už zde padlo, řada dnešních komunistů je rozumná, nezaujatá, neprahnou po funkcích a rádi podpoří smysluplné a dobré návrhy. Snad to OR vše dobře uváží. Je to doopravdy především na nich. Je to jejich zodpovědnost. Mají ve své hrsti také své osudy.
Také nejsem komunista a dobře vím, že rozumné lidi lze najít všude a to i mezi komunisty. Tady o nějaké stranictví přece vůbec nejde. A když už jste zde zmínili nějakého toho čerta. Z čertů by měli mít strach přece především ti, co dělají něco špatně! Takže OR přeji správné a prozíravé, tedy dobré rozhodnutí.

Anonymní řekl(a)...

K tomuto výroku: "Bůh nemůže být všude. Proč měl volno, když Juračka lepil koalici, zůstane tajemstvím. Za co, pane Bože!?" bych jen řekla, že křesťanství jsem kdysi nerozuměla a Boha nechápala. Až jsem se začala zajímat o kvantovou fyziku, posvátné geometrii, léčebné techniky, zen atpod., tak jsem pochopila zákonitosti tohoto vesmíru i Boha.
Dnes chápu, že co vyšleme, to se nám vrátí, proto bychom měli zvažovat jak myslíme a co si přejeme.
A také: Jak dole, tak i nahoře. Atd. atd.
Boha nenajdete vně, Boha si nosíme každý v sobě. Jen jde o to, čemu dáváme přednost, buď tomu ďábelskému nebo tomu božskému.
Takže když pan Juračka lepil koalici, tak ji slepil tak jak ji slepil a možná to bylo právě proto, abychom uviděli kam to povede.
Vývoj nelze zastavit. Po noci a tmě přijde den a světlo. Po pýše pád.
No a když se spojíte s čertem a upíšete se mu, tak jednoho dne zaťuká a řekne: ZAPLAŤ!