21. 4. 2015

Bránit kontrolní činnosti je nepřijatelné

            V minulém volebním období Kontrolní výbor města ve své zprávě konstatoval, že se ve společnosti EKOLTES dějí věci, které se dotýkají roviny trestněprávní odpovědnosti. Předražené nákupy, zbytečně proplácené činnosti, nehospodárnost. Jako občan jsem poukázal na nečinnost v oblasti práce s odpady a podávání nesprávně interpretovaných informací v oblasti hospodaření plaveckého bazénu. Tuto kontrolní zprávu za Kontrolní výbor dále podepsal pan Filip Konečný (Hranice2000) a paní Lenka Kopřivová (ČSSD). Dle Jednacího řádu KV byla přijata tato zpráva nadpoloviční většinou výboru a předána Zastupitelstvu města Hranic.

            V Zastupitelstvu však rozhodovali ti, kteří tuto situaci způsobili, plánovali nebo na ni případně profitovali. Zastupitelstvo vzalo kontrolní zprávu na vědomí a celou podstatu potichu zametlo pod koberec. Při osobním jednání s panem Juračkou jsem jasně vyjádřil, že buď budou přijata opatření, provedena kontrola dalších věcí nebo celou záležitost předám nadřízeným orgánům.

            V lednu 2015 bylo se stavem hospodaření ve společnosti EKOLTES seznámeno Státní zastupitelství Přerov, které zahájilo prověřování závěrů předmětné kontrolní zprávy. Také nový politický klub Otevřená radnice, začal požadovat informace z oblasti investic, hospodaření i  Ekoltesu.

S ohledem na neochotu věci otevřít, prověřit a měnit ukončil svoji účast v koalici utvořené po volbách v roce 2014. Do Rady města byli nově zvoleni dva zastupitelé hnutí ANO pan Kudláček a paní Pavla Tvrdoňová. Dne 16.4. byla svolána Rada města a usnesením 263/2015 byl dán pokyn ke svolání valné hromady Ekoltesu za účelem personální změny v orgánech společnosti Ekoltes. Cílem této změny je důsledná prověrka hospodaření a nastavení průhledných pravidel pro budoucí činnost.

Usnesením 264/2015 bylo nařízeno provedení kontroly investičních akcí v oblasti kanalizací, kde odborně znalá veřejnost poukazuje na technické i finanční nesrovnalosti.

Na Radě města dne 20.4. pan Juračka oznámil, že výše uvedená usnesení Rady pozastavuje. Starosta obce má skutečně tu pravomoc, pokud usnesení Rady odporuje Zákonu o obcích nebo může způsobit majetkovou újmu městu či jinou škodu, zastavit účinnost a předat záležitost k rozhodnutí Zastupitelstvu města. Usnesení, které nařizují jednání k nějaké věci, však jednoznačně takovým stavem nejsou.

Poslední zastupitelstvo města nepřijalo stav vyhodnocení připomínek občanů k nově pořizovanému Územnímu plánu. Odmítlo stanovy společnosti Ekoltes v historickém znění. Neodsouhlasilo nepromyšlené řešení Povodí Moravy v ulici Kropáčova. Já věřím, že další ZM závěry Rady města potvrdí.

Ze všech uvedených důvodů navrhuji vyjádřenou rezignaci na post starosty pana Juračky přijmout a nastavit nová pravidla spolupráce. Hospodárnost a otevřenost s důrazem na potřeby občanů.

Jiří Kudláček
Člen Rady města Hranic
Předseda MO hnutí ANO2011
Předseda kontrolního výboru města Hranic
___________________________________
Poznámka redakce HL:
Přikládáme text usnesení ze 7.schůze Rady města konané 16.4.2015. Do této chvíle není na webu města zveřejněný. 

______________________________________


Usnesení 262/2015 - RM 7 ze dne 16. 4. 2015
Zahájení


Rada města Hranic po projednání:

1.
schvaluje
program rady města s doplněním uvedeným v zápise.

Předložil:
Mgr. Ivo Lesák


Usnesení 263/2015 - RM 7 ze dne 16. 4. 2015
Pokyn rady města představenstvu Ekoltesu, a.s., aby svolalo jednání jediného akcionáře při působnosti valné hromady


Rada města Hranic po projednání:

1.
ukládá
jako jediný akcionář společnosti Ekoltes,a.s., Mgr. Ivu Lesákovi členu rady města, iniciovat u představenstva společnosti Ekoltes Hranice, a,s.,  aby dne 17.4.2015 svolalo jednání jediného akcionáře v působnosti valné hromady na den 21.5.2015 s následujícími body programu:

1)         Odvolání členů dozorčí rady
2)         Volba členů dozorčí rady
3)         Odvolání členů představenstva
4)         Projednání návrhu stanov
T:
20. 04. 2015
O:
Mgr. Ivo Lesák

Předložil:
Mgr. Ivo Lesák


Usnesení 264/2015 - RM 7 ze dne 16. 4. 2015
Pověření k zastupování


Rada města Hranic po projednání:

1.
pověřuje
Ing. Karla Hübla, nar. dne 10.5.1951, bytem 28.října 127, 753 01 Hranice k zastupování města Hranice a ke kontrole všech dokumentů při přípravě a realizaci těchto akcí:

-           Kanalizace Velká, Pod Hůrkou (SOD ze dne 16.10.2014)
-           ČOV Valšovice          
-           Hranice, Partyzánská - bezejmenný potok
-           Suchá nádrž Hůrka
-           Suchá nádrž V Končinách na Ludině
-           Suchá nádrž Lhotka na Veličce
-           Protipovodňová opatření na Bečvě, ucelená část 2 – Hranice (Ohrázování Bečvy nad
            mostem v Hranicích)
T:
14. 12. 2015
O:
Mgr. Ivo Lesák

Předložil:
Mgr. Ivo Lesák


Usnesení 265/2015 - RM 7 ze dne 16. 4. 2015
Zplnomocnění RNDr. Františka Smolky pro jednání se stavebním úřadem Hranice


Rada města Hranic po projednání:

1.
souhlasí
se zplnomocněním RNDr. Františka Smolky pro jednání s Odborem stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Oddělením životního prostředí, které mu poskytne plnou spolupráci a všechny požadované informace související se schválenou koncepcí Komise pro životní prostředí.
T:
20. 04. 2015
O:
Mgr. Ivo Lesák

Předložil:
Mgr. Ivo Lesák


Usnesení 266/2015 - RM 7 ze dne 16. 4. 2015
Svolání Komise pro urbanizaci  a územní plánování


Rada města Hranic po projednání:

1.
navrhuje
svolat Komisi pro urbanizaci a územní  plánování za účasti projektanta k projednání připomínek občanů k územnímu plánu.

T: 30.4. 2015
O: Radka Ondriášová

Předložil:
Mgr. Ivo LesákPhDr. Vladimír Juračka
starosta města
Radka Ondriášová
místostarostka


14 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Výborně kluci od tenisu. Je vidět, že se učíte za pochodu a berete svá slova vážně. Fandím vám i celé budoucí koalici. Luboš

Anonymní řekl(a)...

přijmout rezignaci? odvolat!

Anonymní řekl(a)...

Pane Kudláčku, díky za vás. Udělejte pořádek. JH.

Anonymní řekl(a)...

Jsme šťastni za změny, které brzy nastanou. Věříme, že město ožije, lidé se vrátí. Přeji novému vedení zdar! Jirka N.

Anonymní řekl(a)...

Dekuji za uvedeni informaci. Marne jsem na webu mesta hledal zapis z rady mesta, ktery pan Juracka zminuje ve svem sdeleni o pozastaveni vykonu usneseni. Jsem rad, ze Otevrena radnice uz po pulroce od voleb dosla k tomu, ze spojit se s temi, co ridili mesto nekolik volebnich obdobi, jim k plneni jejich idealu a volebnich slibu nepomuze. Nastesti povolebni koalicni pesimismus netrval ctyri roky, ale snad se neco zacina hybat uz ted, doufejme, ze spravnym smerem.

Anonymní řekl(a)...

technická, zápis z jednání rady se nezveřejňuje, zveřejňuje se usnesení rady (dle zákona o obcích), nicméně také by mne zajímala poslední dvě usnesení rady

Anonymní řekl(a)...

Ano, spatne jsem to napsal, ale usneseni tam vetsinou byva. Zacal jsem ho hledat po te, co nekdo pozastavil jeho vykon, jen abych vedel, co je na tom usneseni tak spatneho...

Anonymní řekl(a)...

doporučoval bych anstudovat § 102 zákona o bcích, kde jsou napsány pravomoce rady.
pokud se nad tím zamyslíte některá usensení nejsou vykonatelná - souhlasí se splnomocněním asi není to pravé ořechové. Asi by mělo být splnomcňuje, pověřuje, apod. odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy by se asi mělo něco uložit.
pokud jste četli usnesení, které toto revokovalo, je úplně špatně napsáno jméno odboru, oddělení pro životní prostředí na Městské úřadě ani neexistuje.
je to sice slovíčkaření, ale usnesení musí být dobře. takto se totiž v samosprávě rozhoduje - usnesením rady nebo zastupitelstva.rada a zastupitelstvo ukládá, doporučuje, souhlasí, nesouhlasí, pověřuje apod.
dopročuji nastudovat zákon o obcích

Anonymní řekl(a)...

Existuje oddělení životního prostředí. Odbory se skládají z oddělení. Snížil se počet odborů, zvýšil se počet oddělení, atd. Pořád dokola...Máme ředitelku MKZ s příplatkem za vedení, máme tam potom různé vedoucí...také s příplatkem za vedení, atd. Takže nula od nuly pojde...až všichni pojdeme...

Anonymní řekl(a)...

Tak ono je pozastaveno už i druhé usnesení rady, jak ze 16.4., tak i z 20.4., to z dvacátého je publikováno - a není formulováno v některých bodech zrovna ideálně a srozumitelně. A to ze 16.4. by mne tak zajímalo o to více.
Problém asi bude na obou stranách, jedná není zcela obeznámena s fungováním veřejné správy, protože začíná a učí se za pochodu, ta druhá strana asi dělá do jisté míry naschvály, protože konečné znění lze přece doladit - kdo to na úřadu formuloval?

Anonymní řekl(a)...

No, uz jsou tam obe usneseni rady... Vyveseni PDF dokumentu na web trva tyden, ale hura, uz tam je.

Anonymní řekl(a)...

už jsou na webu obě, no, nejsou dobře napsána

Anonymní řekl(a)...

Místostarostka Ondriášová zodpovídala za správnost formulací usnesení předložených do zasedání rady a její koaliční partner starosta Juračka tyto formulace napadá... Ale nikoli na zasedání rady, ale pro větší dojem až dodatečně. Dva uražení místní "politici" si společně léčí své mindráky... několikadenním zdržováním platnosti usnesení přijatých radou proti jejich vůli. Jako dvě děti mlátící na pískovišti kolem sebe lopatičkami.
JN

Anonymní řekl(a)...

Faktem ale je, že obě usnesení jsou napsané s vážnými chybami.