24. 4. 2015

Rozhořčená sociální demokracie

V rámci Olomouckého kraje údajně běží polemika, že komunisté v Hranicích poškodili sociální demokraty, když vytvořili dočasné spojení s některými nespokojenými zastupiteli a údajně tak podrazili sociální demokraty. Protože v kraji je koalice ČSSD a KSČM.

K tomu bych chtěl uvést: sociální demokraté v Hranicích se už dlouhodobě spojují s takovými subjekty, ze kterých mají především osobní finanční profit. K nim samozřejmě také patří i lidovci. Pro příklady nemusíme chodit daleko.

Guru sociálních demokratů, Ing. Dr. Rudolf Novák byl světlou výjimkou. V roce  1998 vytvořil úžasnou koalici, kdy vedle sebe působili sociální demokraté, lidovci, ODS, komunisté, nezávislí…Pouze pan Dr. Juračka a jeho zastupitelé opustili v roce 2000 samosprávu, takže volební období dokončilo 19 zastupitelů. Město v tomto období zaznamenalo nejen solidní rozmach, ale především se v zastupitelstvu skutečně pracovalo a „nežvanilo“.

Bohužel, v dalším volebním období v roce 2002 přišly intriky a byli to především sociální demokraté / bývalí komunisté/, kteří za trafiky /představenstvo EKOLTES, dozorčí rada EKOLTES/ svého vlastního kolegu Nováka podrazili a připojili se na stranu pana Juračky. S určitými obměnami se tak chovají dodnes, kdy se účelově spojují vždy za určitými výhodami.

Po volbách 2014 jsme byli osloveni hnutím ANO ke spolupráci. Protože jsme už několik volebních období v opozici /antikomunismus jako laciné NIC/, nabídku jsme samozřejmě přijali. My se totiž nevymezujeme vůči nikomu. My nehájíme v komunální politice stranické dresy. Komunální politika je především o lidech. Proto je potřebné si vážit rozhodnutí ANO. I když jsem si vědom toho, že spolupráce s námi ANO „poškozuje“.

Předvolební a povolební vyjednávání je námět na politický román. Jen bych chtěl sociálním demokratům  v Kraji Olomouckém vzkázat: My jsme nabídli panu Zimovi spolupráci, hovořili jsme s panem Zimou, s paní Ondriášovou. Byli jsme však razantně odmítnuti.
Viníkem neúspěchu nejsou tedy komunisté, ale pan Zima a spol. Včerejší soudruh, dnes údajně…kdo vlastně?

Veřejnost je zvědavá, co v současnosti probíhá. Mohu hovořit jen za sebe. Ano probíhají jednání mezi OR, ANO a KSČM. To jistě všichni tušíte. Výsledek? Necháme se překvapit.
Jen bych chtěl opět zdůraznit, že my slovo držíme. Na rozdíl od některých.
Na straně jedné jsem rád, že právě Otevřená radnice a ANO přinesli do zastupitelstva nejen nové pohledy a zajímavé řešení problematiky města, ale také nové lidi. Nezatížené zastupitelskou trafikou. To je pro mě velmi sympatické a jsem rád, že mohu být přítomen těmto snahám ke kvalitním změnám. Samozřejmě, mám i obavy. V průběhu uplynulých volebních období se vytvořily podivné vazby a vztahy mezi jednotlivými stranami a zastupiteli, že je složité se v nich orientovat. A tak především sociální demokraté se dlouhodobě drží ve svých „trafikách“ a funkcích. Proto bych chtěl vzkázat krajským přátelům ČSSD: my nepodrážíme. My nabízíme spolupráci Každému. Ale pan Zima se neustále „ohání“ koaličními partnery. A někdy i tzv. „Bohumínským“ usnesením. My žádné usnesení nemáme. My máme jen otevřené dlaně a srdce. Možná to zní pateticky, ale je to tak.

Nevím, jaká dnes probíhají jednání mimo nás. Za sebe i své kolegy však mohu prohlásit, my slovo držíme!

Vážení občané, přejte nám štěstí, držte nám palce! Bohužel, politikaření v tomto státě má dlouhé tradice. Což je velmi nepříjemné zejména v komunální politice. I když budeme opět zatlačeni do opozice, jsme na to připraveni. I tak budeme stále usilovat nejen o naplnění našeho volebního programu, ale především budeme usilovat o řešení Vašich problémů. My nestavíme honosné stavby. Ty staví jiní. Nemusíte mě mít rádi jako komunistu, ale věřte, že jsem člověk jako Vy. Mám své chyby, nedostatky. Mám také i své přednosti. Držím slovo. Tak jsem byl vychován: vždycky budu pracovat ve prospěch ostatních. Možná jsem tímto svým vyznáním poškodil budoucí vztahy KSČM a ČSSD. Ale věřím, že až po nás přijdou ti mladší, že zahodí stranická trika a spojí se právě pro blaho města. Anebo nám jde o něco jiného?

Krásné a úspěšné dny všem přeje Miroslav Raindl

16 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Tak krásně to zase měli rozehrané. Paní
Ondriášová Zimovi přepustila místo v představenstvu Vaku, pan Zima zase dopomáhal Ondriášové k místu v dozorčí radě Ekoltesu. Vy jste jim to zhatili. Tak si stěžují a brečí kde mohou.
Vašek

Anonymní řekl(a)...

Ondriášová je dobrá odbornice, jak po stránce stavební, tak po stránce znalosti práce na městském úřadě. Bohužel podlehla Zímovi a Oulehlovi a také mamonu. Navíc přidala lenost a arogantní jednání. Skončila podle přísloví jak se vaří voda v kotli...
J.K.

bečvin řekl(a)...

Komunální politika je o lidech, o jejich zájmech,tedy o občanech a jejich konkretních potřebách,rozhodně ne o planém politikaření.Tady se velmi rychle projeví rozpory mezi slovy a činy. Voliči mohou brzo sami posoudit,zda politické subjekty,které mají zpočátku zpravidla plné ústa demokracie, vstřícnosti a otevřenosti se takto chovají ve skutečnosti, nebo zda čirou náhodou nejdou cestou politického apartheidu a vytváření elitářských mocensky a ekonomicky propojených seskupení.Pokud tomu tak je, je zbytečné pozdě plakat nad rozlitým mlékem a chybu je třeba hledat především a hlavně u sebe.
Komunální politika má přece být o vzájemné spolupráci a rovnosti všech, kterým jde skutečně a poctivé o rozvoj města.A kriteriem může být pouze spokojenost občanů.

Anonymní řekl(a)...

Pokud jde o Ondriášovou, znám osobně a souhlasím. Ale jak se dala k socdem, tak tím začal její sešup.

Anonymní řekl(a)...

Prohlášení Juračky po volbách o
Ekoltesu
Musím se ještě zeptat na firmu Ekoltes, ve které jste byl členem dozorčí rady. Tkví podle vás budoucnost podniku v jeho politickém řízení?

Dva roky jsem byl členem dozorčí rady této firmy, takže jsem měl možnost provoz podniku poznat i zevnitř. V každém případě je potřeba přejít na odborné řízení. V minulém i předminulém období nebyla na toto téma možná politická shoda. Myslím, že vývoj pokročil a vidím to tak, že v Ekoltesu k personálním změnám dojde. Není vyloučený ani nový model řízení podle nového občanského zákoníku. Myslím, že místo představenstva a dozorčí rady by stačila nepříliš početná správní rada. Město by ve firmě mělo být zastoupeno odborníky, nikoliv na základě politického klíče.
Zdroj: http://hranicky.denik.cz/zpravy_region/chceme-historickemu-jadru-vratit-zivot-rika-novy-starosta-hranic-20141129.html

Anonymní řekl(a)...

Pan Zima se přizpůsobil obecnému trendu v české politice - využívá politiku ve svůj osobní prospěch. A když to nyní přetaktizoval, tak si stěžuje kde může.
Ať složí účty a vysvětlí, co vlastně prospěšného pro město například v Ekoltesu, kde působí řadu volebních období, přinesl.
Jarka

Anonymní řekl(a)...

Ondriášová
Odborník nebo politický klíč?

Anonymní řekl(a)...

Pana Raindle, oni jsou rozhořčeni protože byli odstřiženi od penězovodu. Snad už je konec trafikám. M. J.

Anonymní řekl(a)...

Nějak jste se zasekli kluci. Tak co bude? Skončí už ten Juračka? Co to hrajete za hru? Honza J.

Anonymní řekl(a)...

Pane Honzo J., mám obavy, že ...Juračka i Ondriášová opět zvítězili. Takže končím s volbami. Vážení, polibte mi...Jarek

Anonymní řekl(a)...

Pro všechny hranické Jany, Honzíky, Honzy: "Zazvonil zvonec a pohádky je konec". Mirek

Anonymní řekl(a)...

Oni snad odejdou od rozdělané práce!

Anonymní řekl(a)...

Vážený pane, obávám se, že opět je zde politika. Zákulisní, podrazácká, špinavá, atd.Bohužel, jak se ukazuje, "trafiky" vždycky zabírají. A taky ten antikomunismus. Ten se vytahuje vždycky, když vládnoucí klika neví kudy kam. Takže se hledá "nepřítel". Držím palce! Robert B.

Anonymní řekl(a)...

Zatím klid, dotyční oznámili podat rezignaci na nejbližším jednání zastupitelstva, což by mělo být asi 15.5., takže pak uvidíme, zda drží slovo, nebo zda budou odvolání či se něco upeklo jinak.

Anonymní řekl(a)...

Občané, zachovejte klid. Kdo by si na začátku myslel, že ke změnám dojde rychle a snadno, jako mávnutím kouzelného proutku, měl by milné představy. Dalo se přece očekávat, že ti kteří nic měnit nechtějí, budou dělat obstrukce. To ale neznamená, že je všemu konec. Mějte trpělivost.

Anonymní řekl(a)...

Je to velký hazard, říká starosta o zmocněnci z venku
Karel Hübl pak byl jedním z kandidátů hnutí Otevřená radnice, právě k jeho zplnomocnění má starosta následující výhrady.

„Tento člověk není členem zastupitelstva, nemůže tak suplovat funkci ostatních odborníků, je to velký hazard. V protipovodňových opatření města jde o 60 milionů korun. Obávám se, že zmocněnec by do příprav mohl vnášet chaos, nemá navíc žádnou odpovědnost, pokud by městu případně vznikla škoda," doplnil starosta.
Zdroj: http://hranicky.denik.cz/zpravy_region/v-hranicich-to-vre-starosta-pozastavil-usneseni-rady-20150424.html
A co Hlavinka Pechanová.
To starostovi nevadilo,že nejsou v
zastupitelstvu.