14. 11. 2014

Vážení spoluobčané,

zveme Vás na zastupitelstvo města Hranic, které se koná dne 18.11. 2014 v 16 h v Sokolovně. Na zastupitelstvu proběhnou volby starosty a místostarosty. Pro osvěžení paměti je dobré si připomenout zastupitelstvo ze dne 10.11.2011, kdy se PhDr. Vladimír Juračka podivoval, proč není on zvolen za místostarostu, když získal více hlasů než zvolená Mgr.Pavla Tvrdoňová. 
Zveřejněná dohoda současné koalice, kterou vede PhDr.Vladimír  Juračka asi na uvedené argumenty zapomněla, když nevolí za starostu vítěze voleb  Mgr.Pavlu Tvrdoňovou, která získala největší počet preferenčních hlasů.

Výpis ze zápisu z jednání zastupitelstva města konaného dne 10.11.2011:

Ad 2.  Volba místostarosty města Hranic

Ing. Ondriášová – za sdružení volebních stran ČSSD, ODS, KDÚ-ČSL, Změna pro Hranice a Nezávislí navržena Mgr. Pavla Tvrdoňová

Mgr. Novák – volební strana Hranice 2000 navrhuje PhDr. Vladimíra Juračku
·      v posledních volbách získal ze všech kandidátů nejvíce hlasů.
·      působí v regionální správě již několik let – má zkušenosti
·      strana Hranice 2000 působí v komunální politice přes 10 let – ve volbách vždy patřila mezi 3 nejsilnější stranyProhlášení uveřejněno na stránkách www.hranice2000.cz

Ing. Ondriášová – Mgr. Tvrdoňová žije v Hranicích a dlouhodobě pracuje ve školství - přináší nový pohled ve městě. Každý zastupitel hájí zájmy občanů.

Mgr. Tvrdoňová – po odvolání Mgr. Wildnera jsem navrhovala na místo místostarosty opozičního kandidáta – jednání v širší úrovni

Mgr. Raindl – koalice není důvěryhodná - řešit novými volbami.

PhDr. Juračka – v posledních událostech jednání s ČSSD. Hranice 2000 by se staly součástí koalice, která by byla složena z 3-4 největších stran, které by měly rozděleny mandáty. Proč si starostka města nedovede představit spolupráci se mnou? Proč byl dosazen kandidát s nejmenším počtem hlasů a ne ten, který má zkušenosti a měl nejvíce hlasů?

Ing. Ondriášová – nezpochybňuji veškeré zkušenosti, které máte, ale lépe se mi bude spolupracovat s Mgr. Tvrdoňovou

Ing. Zima – jednalo se o možné budoucí spolupráci se stranou Hranice 2000. ČSSD se stala členem koalice – dodržení koaliční smlouvy. Podporuji Mgr. Tvrdoňovou. 

PhDr. Juračka – koaliční smlouva padla – je vypovězena.

p. Sedláček – dřívější rada, ve které jste byl, nepracovala bezchybně. 

 Ing. Ivo Holec

Žádné komentáře: