27. 11. 2014

Stanovisko MěV KSČM Hranice k výsledku komunálních voleb.

V úterý 18. listopadu bylo na ustavujícím zasedání městského zastupitelstva zvoleno nové vedení města. Vzhledem k množícím se reakcím občanů, oslovujících nás s dotazem, jaký je podíl KSČM na tomto vývoji a jakým způsobem zastupitelé za KSČM vzniklé situaci čelili, vydáváme následné prohlášení:

       KSČM vystupuje dlouhodobě jako zásadová politická síla. Prosazuje transparentní řízení města, komunální politiku čitelnou a plně srozumitelnou pro občany. Usilujeme o vykořenění jakýchkoliv forem klientelistických vazeb a vztahů vzájemné výhodnosti a provázanosti v procesu řízení městské politiky. Jsme pro zásadní řešení problematiky obsazování řídících a dozorčích orgánů společnosti Ekoltes Hranice, jakož i dalších společností s účastí města Hranic, nikoliv zastupiteli ale nezávislými odborníky. 

       Požadujeme, aby při formování vládnoucí koalice v našem městě konečně rozhodovala svobodná vůle občanů, politické schopnosti, síla konkrétních argumentů, kvalita volebních programů, čestnost a autentičnost v jednání vůči voličům, a nikoliv materiální a zájmové popudy, lepící dohromady koalici. V ekonomické oblasti prosazujeme kroky vedoucí k efektivnějšímu vynakládání prostředků města, chceme investovat do takových programů, které zajišťují městu zisk a návratnost, do programů bydlení, řešení nezaměstnanosti, budování průmyslové, sociální a dopravní infrastruktury.

      Jsme přesvědčeni, že vůle občanů, vyjádřená výsledky komunálních voleb, volala po právě takovémto způsobu politiky. Vznikla a voliči byla preferována nová volební seskupení, hlásající přímost, transparentnost a otevřenost vůči občanům. Některá z těchto volebních seskupení si tyto proklamované ideje dokonce včlenila do názvu – bohužel pouze do názvu…

      Ve výsledku ale byli občané volající po změně, jako již ostatně mnohokrát v minulosti, oklamáni. Navzdory lákavým politickým příslibům i reálným výsledkům voleb byl realizován opět stále stejný a totožný politický projekt, připravený „pro všechny případy “. Jeho počátky pozorný pozorovatel může vystopovat již jeden rok před komunálními volbami.  Vzniklá situace bohužel konzervuje stávající politickou elitu, metody a vztahy. Pouze ke stmelení koalice přispěl další včleněný politický subjekt, shodou okolností právě jeden z těch, do kterého voliči vkládali velká očekávání.

      Ne náhodou se ocitá v opozici skutečný vítěz voleb ANO a náš politický klub – tedy jediné dva zásadově vystupující politické subjekty, volající po komplexním řešení situace a po tolik potřebných změnách. KSČM vedla politická jednání s cílem vytvořit městskou koalici, která by v praxi umožnila realizovat zásadní změny městské politiky. Možnost alternativy k současné koalici tady rozhodně byla, ale nebyla příslušnými politickými subjekty v jednáních preferována a využita.     

      Děkujeme všem občanům, kteří se ztotožnili s potřebou nutných změn v našem městě a kteří nám ve volbách vyslovili důvěru, a slibujeme, že i jako opoziční politická síla dáme o sobě vědět a nepolevíme ze zásad důsledného prosazování politiky pro občany a ve prospěch města Hranic.
      
 Hranice, 26. 11. 2014                                           MěV KSČM Hranice


8 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

O čem to mluvíte, k volbám přišlo pouze něco málo přes 30% voličů. Vždyť je to směšné :-(

Anonymní řekl(a)...

Ke komentáři "O čem to mluvíte...":
Je to spíš smutné, že k volbám chodí stále méně lidí a v Hranicích ještě méně než činí celostátní průměr. Osobně si myslím, že je to právě kvůli takovým povolebním situacím, k jakým opakovaně dochází v Hranicích.Skupina místních politických profíků je ochotná se spojit i s čertem, jen když dosáhne svých privátních zájmů.
Lumír

Anonymní řekl(a)...

Nechci být špatným prognostikem, ale k příštím volbám přijde max 25 - 27% voličů. A to si mohou na svůj účet připsat ti, kteří jsou dnes ve vedení radnice. Bohužel, těm je to ale úplně jedno. Žádná pokora, respekt či morálka. Máme to co jsme si nezvolili! To je parafráze na slova bývalé starostky p. Ondriášové. Ta také prohlásila, že malá účast ve volbách je důsledkem negativní kampaně hnutí ANO. Směšné!

Anonymní řekl(a)...

Stejně je to sranda. O poslední velké demokratické listopadové revoluci jsme cinkali klíčema za svobodné volby, abychom k nim pak zásadně nechodili.
Menší sranda je v tom, že kdyby přišlo alespoň pitomých 50% voličů, výsledky by byly diametrálně odlišné a dnešní koalice by si třeba ani neškrtla.
Takže opravdu si za žumpu, která nám šplouchá už až k nosu, můžeme jako voliči sami a jen sami. Však se v ní taky ještě řádně smočíme, mnohem více než teď. Ale když bude dost fotbalu a výtisků Blesku, tak to nejspíše ovčanům vadit nebude. Leda by došla zábava, to by teprv byla krvavá revoluce!

Anonymní řekl(a)...

Většina občanů si zvolila koalici. Jsou v ní skvělí lidé, kteří naše město posunou dál.

Anonymní řekl(a)...

"Většina občanů...":
Občané nevolili koalici, ale jednotlivá volební uskupení, popřípadě jednotlivé kandidáty. To se jen pánové Juračka, Zima, Lesák... už před volbami v utajení domlouvali na tom, jak roztrhají kořist. Pokud by tak učinili veřejně, dopadly by volby zcela bez pochyby jinak.
JN

Anonymní řekl(a)...

"Většina občanů...":
Jak bych to - to je ta anonymní síla davu. Na jednu stranu slušní lidé, kteří by nic špatného určitě neprovedli, na druhou stranu se z toho udělá "většina", která "chtěla" koalici a vznikne silný mandát, kterým se dá 4 roky ohánět... Kdyby ta "většina" co volila ty jednotlivé strany a lidi podle nejlepšího přesvědčení a jejich krásných předvolebních slibů věděla, co vlastně volí, možná by ty hlasy skončily u zcela jiných stran, lidí... Osobně nejsem přesvědčený, že ten posun dál bude tím správným směrem, ke spokojenosti občanů, ale ještě ani nevíme, na jakém programovém prohlášení se nám koalice shodne, tak je brzo hodnotit.

Anonymní řekl(a)...

Tak především, většina voličů nevolila vůbec. Vzato procentuálně, mandáty nových zastupitelů mají hodnotu veteše. Koalice, nekoalice.
Že však posunou město dál je jistě pravda. Dál do hlubších sraček a zadlužení. Proto se tam koneckonců deprivanti nacpali.