2. 7. 2013

PozvánkaKlub zastupitelů KSČM zve všechny občany do Parku Čs. Legií k uctění památky mistra Jana Husa dne 6. 7. v 10:00 hod.

14 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Komunisti, kteří zavírali křesťany uctí památku Husa? Není to směšné?

Anonymní řekl(a)...

Církev zavírala, zabíjela, kradla...
Žehnala vojákům ve válkách. I v dnešní době žehná. A co přikázání: "Nezabiješ".
Hus byl reformátor. Spravedlivý. Proto patří uctít. A když to neudělá farář, tak to udělají právě komunisti.
Nebo se toho chopte VY.
Vždyť církev zabíjela taky křesťany. Co třeba Kladivo na čarodějnice. Zabíjela pro majetek!
Buďte nad věcí. Kolja

Anonymní řekl(a)...

:D :D :D Tak se podívejte na to Kladivo pořádně. Majetek šel do kapes Bobligovi a šlechtě. To není církev v užším slova smyslu. Ale chápu, že nejste vzdělaný. Komunisti zabili daleko víc lidí.

Anonymní řekl(a)...

Podívejte se na COC a to i ten středověký, pak uvidíte, kdo například upálit Husa. To nebyla církev, ale světská moc. Ostatně Hus se nechal upálit vlastní blbostí už době, kdy ho prohlásili za kacíře (a to za to, že se 3x vykašlal na cestu do Říma).

Ale už to vám, vraždící lůze, nebudu nic vysvětlovat, nemáte dost inteligence na to, abyste to pochopili.

Anonymní řekl(a)...

A co současné Irsko. Války mezi protestanty a katolíky. Ve jménu jednoho Boha. Tisíce mrtvých.
Nazývat občany lůzou? Tam kde dochází argumenty, nastupuje tupý primitivismus. Takže je zbytečné diskutovat s primitivem.
Kladivo na čarodějnice je kniha, kde s požehnáním církve se loupí a krade. Tak to je! Církev byla jakoby hluchá a slepá. A měla z toho užitek. A co jezuité! Pálili knihy, potlačovali vzdělanost.
S vámi je zbytečná diskuze. Co jste dělal za komunistů? Chodil do práce a škodil. Teď jste anonymní hrdina. Nebojte se podepsat. L. Hořec

Anonymní řekl(a)...

Občany nenazývám lůzou. Tak nazývám Vás a podobné. Ty, co byli vychováni jinou komunistickou lůzou. A to hlavně v hodinách dějepisu, kde jim tyhle hovadiny vtoukali do hlavy.

Vůbec nevíte, co je inkviziční proces. Vůbec neznáte historické souvislosti. A jezuité? Bez nich byste tu vůbec nic nenapsal. Ti byli vždy nositelé vzdělanosti. A že pálili brak? To se jim dá odpustit (kupodivu kvalitní nekatolickou literaturu uchovávali a jen díky nim si ji můžeme číst i dnes). Co, se ale nedá odpusit je, to že v dnešní době, kdy je možnost si zjistit jakékoliv fakta, tak jsou lidé jako Vy, co věří blábolům, které tu vznikly za Nejedlého nebo za Jiráska - komoušů a nacionalistů.

Anonymní řekl(a)...

Vy svoje, já svoje. Nemá to cenu. Takto bychom si mohli dopisovat týden.
Užívejte dny a posilujte svou nenávist. Je až chorobná. Nejste psychicky nemocen?
Přeji zdraví. L. H.

Anonymní řekl(a)...

Někdy si lámu hlavu, kde se v některých lidech může vzít tolik jedu a tolik zavilé nenávisti. Stačí pozvánka k účasti na uctění památky Jana Husa, jehož den upálení je mimochodem připomínán vyhlášením státního svátku České republiky.
Hus byl církvi nepohodlný a protože poukazoval na zlořády, které v mnohém připomínají i současné dění, je nepohodlný i dnes. Vždyť i ten citát z kázání Husa na přiložené pozvánce je aktuální i dnes. Spíš mě překvapuje, že tento státní svátek zcela ignoruje vedení města.

Anonymní řekl(a)...

Berte to tak, že OPOzice má na těchto stánkách silnější pozici, než zastupitelé, kteří akorát zaujímají pozici při focení s tzv. VIP osobnostmi. Třeba se s ním vyfotí i starostka.
Po pravdě: Hus se přestěhoval do parku, který byl přebagrován z pozice silné kliky v radě Města. Ovšem Hus za to nemůže.
Krucifix

Anonymní řekl(a)...

Pane Vy jste ale v.ů.l. Vás brzy zabije nenávist. Běžte k lékaři. Dobře Vám radím. J. K.

Anonymní řekl(a)...

Z Britských listů 10.10.2012
Inkviziční procesy aneb jak církev k majetku přišla
Loni v létě jsem navštívil obec na Šumpersku Velké Losiny, která je známá ruční papírnou a zámkem, kde probíhaly v 17. století inkviziční procesy. Losinský zámek byl místem výslechu a mučení několika desítek nevinných lidí, kteří byli obviněni z čarodějnictví, odsouzeni a popraveni. Inkviziční tribunál byl tvořen úředníky v čele s hejtmanem, přísedícím byl aktivní inkvizitor Jindřich František Boblig z Edelstadtu (dnešní Zlaté Hory). V podstatě byl tribunál jeho poslušným nástrojem, neb ostatním připadl vždy podíl na kořisti a strach z Bobliga zde také sehrál svou roli, píše Jiří Bátěk.Jistě není bez zajímavosti, že se procesy velmi často zaměřovaly na zámožné občany. Vymyšlené to bylo velmi dobře. Obviněný si výlohy musel platit a při pozdějším odsouzení a upálení byl majetek oběti rozdělen mezi tribunál, Bobliga a církev. Jednalo se tedy mnohdy o procesy ryze ekonomického rázu, dnes bychom řekli se snahou o maximalizaci zisku. Inkvizitor Boblig se dožil vysokého stáří užívaje si dosyta snadno nabytého jmění.

Pomník čarodějnických procesů poblíž města Jeseník nám říká, že jen na Jesenicku bylo upáleno v období 1622–1684 minimálně 250 nebohých lidí. Skutečné číslo však bude patrně daleko vyšší.
Zdraví Vás husita.

Anonymní řekl(a)...

A nic na tom nemění to, že husiti tu znásilňovali a vyvražďovali celé vesnice. Pálili kláštery a knihy. Kvůli tomu v Čechách nelze skoro nic dohledat. Skoro všechny spisy byly zničeny husity.

Husiti mají na svědomí tisíce životů. Po nich tu zůstala jenom spálená země bez naděje. Samotný Hus se přičinil o to, aby z Pražské univerzity odešli vzdělanci. Jenom protože potřeboval schválit své bludy. To je ten váš Hus a ti vaši husité.

Mimochodem komoušská diktatura zpustošila tuto zemi stejně.

Anonymní řekl(a)...

Působení jezuitů v českých zemích[editovat]Do českých zemí byli jezuité povoláni roku 1556. Podnětem k jejich příchodu byl dopis, který roku 1554 poslala Ignáci z Loyoly česká katolická strana. Určitá jednání s ním vedl i král Ferdinand I. Jezuité v českých zemích působili do roku 1618. Poté byli vykázáni nekatolíky a nazpět se vrátili až roku 1620 po bitvě na Bílé hoře. Jezuité u nás prováděli takzvané vnitřní misie, jejichž cílem byla rekatolizace. Jejich působení je někdy vnímáno rozporně. Podporovali vzdělanost a zakládali školy (základní, střední i vysoké), které měly vynikající úroveň vzdělání, na druhé straně v těchto školách neexistovala svoboda vyznání a byla praktikována i cenzura části česky, německy, latinsky a francouzsky psané literatury, včetně fyzické likvidace knih. Příkladem může být dílo Jana Amose Komenského, z nějž mohly být (po cenzurních úpravách) vydávány pouze některé učebnice. Mnoho faktů o fungování jezuitské cenzury v českých zemích bylo ovšem díky různým politickým tlakům a aktuálním náladám ve společnosti také často zkreslováno a zjednodušováno (vizte případ pátera Koniáše). Česká společnost na tento řád pohlíží spíše negativně.

Řádové domy České provincie Tovaryšstva Ježíšova dnes existují v Brně, Českém Těšíně, Děčíně, Kolíně, Olomouci a Praze a na moravských poutních místech Hostýn a Velehrad, společný česko-slovenský noviciát pak existuje v Ružomberku. Mezi nejvýznamnější činnosti řádu v Česku patří správa výše zmíněných poutních míst, pastorace studentů a mladých lidí, výchova a vzdělávání. V Děčíně zahájila 1. září 2008 výuku řádová druhostupňová Křesťanská základní škola Nativity, první jezuitská škola v Česku od zrušení církevních škol komunistickým režimem. Mimo to jednotliví členové řádu působí jako učitelé na různých školách, především teologických fakultách univerzit a Stojanově gymnáziu na Velehradě.

Anonymní řekl(a)...

Rakouský kněz zneužil 24 školáků, dostal 12 let
Soud v hornorakouském městě Steyr (Štýr) poslal někdejšího představeného kláštera Kremsmünster za zneužívání dětí na 12 let za mříže. Podle obžaloby nyní 79letý bývalý páter, který mezitím řád opustil, zneužil 24 tehdejších školáků, napsala agentura APA.