12. 5. 2013

Kontrola systému účtování a přebírání prací prováděných a.s. Ekoltes pro město

Vedení města nechalo z oficiálních stránek města  odstranit výsledky kontrol kontrolního výboru při zastupitelstvu z prvního roku tohoto volebního období (jak známo, tehdejší kontrolní výbor po jednom roce rezignoval na protest proti obstrukční politice voleného vedení města). Protože  zjištěné nedostatky dosud vesměs nebyly odstraněny, budeme je postupně připomínat na těchto stránkách. Celý komentář, který byl na zasedání zastupitelstva promítnut naleznete ve formě videa ZDE (časování 5 sec. je u delších textů krátké, přehrávačem si je můžete pozastavit).

Kontrola systému účtování a přebírání prací prováděných a.s. Ekoltes pro město na základě uzavřené Rámcové smlouvy
_____________________________

Zjištěné nedostatky:

Běžná údržba ploch veřejné zeleně
Smlouva obsahuje výčet ošetřovaných ploch veřejné zeleně, jejich velikost v m², četnost jejich údržby a roční částku za tyto služby. V rozporu s tím však měsíční fakturace probíhá na základě odpracovaných hodin pracovníků a mechanismů. Přitom není respektována např. dohodnutá četnost údržby ploch.
Používaný systém účtování ze strany dodavatele navíc neumožňuje provádět objektivní kontrolu správnosti výše vyúčtovaných nákladů (fakturace postavena na přehledu odpracovaných hodin, předkládaných k podpisu po skončení měsíce).
Smlouva neobsahuje technické podmínky k prováděným činnostem.

Údržba komunikací
Neumožňuje reálnou odběratelskou kontrolu naběhlých měsíčních nákladů (fakturace postavena na počtu odpracovaných hodin a nákladech vykázaných Ekoltesem a předkládaných k podpisu odboru dopravy po skončení měsíce).
Neobsahuje technické podmínky k prováděným činnostem (volbu použité technologie).

Kontrolu provedl: Ing.Z.Špiřík
Starostka města byla seznámena s výsledkem kontroly a se zněním §119 Zákona o obcích (včetně výkladu Odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR) dne: 15.8.2011

Návrh usnesení zastupitelstva města:
V právním vztahu mezi městem a dodavatelem služeb pro rok 2012 odstranit nedostatky zjištěné Kontrolním výborem v tzv. Rámcové smlouvě.
T: 31.12.2011
O: Ing.R.Ondriášová

7 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Pár minut po desáté dopoledne jsem z křižovatky u bývalého kina sjížděl dolů po Komenského. Přede mnou oblak prachu a uvnitř něho jsem po chvíli rozeznal zametač Ekoltesu. Žádné zvlhčení před zametáním, žádné spláchnutí proudem vody po zametení, jak pořád omílají Vinkler nebo Zaoralová. Pouze vymetení suchých nečistot z krajnic a vyvržení do vzduchu.
Zajímalo by mě, jak je smlouvou města s Ekoltesem ošetřena taková situace a jak město v takových případech postupuje. Může na toto téma kontrolní výbor provést kontrolu?
jna

Anonymní řekl(a)...

To: jna
Na webu Hranic je už 2 dny článek s příznačným názvem: Boj s prašností na cestách bude pokračovat i letos. :-))
Aspoň víme, co ten boj s prašností v Hranicích znamená.

Anonymní řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...

Návrh.
Už druhý pátek probíhá čištění městských komunikací na sídlištích. Viděl někdo ze zastupitelů ten dopravní kolaps a
parkoviště i cestu u Alberta , když se tam přesune parkování vozidel z uvedených lokalit? Co tak čistit parkoviště a cesty v sobotu ,kdy jsou majitelé vozů doma a mohou odjet za nákupy , na zahrady apod. V sobotu a v neděli je na sídlištích méně vozidel i z toho titulu, že na parkovištích nejsou vozidla pracujících, kteří dojíždějí ze spádových obcí.

I.H.

P.S. Omlouvám se za neúplný článek :-) a prosím redakci o smazání předchozího.


Anonymní řekl(a)...

Panují v Ekoltesu rodinné tradice? Funkci náměstka ředitele prý bude nebo už dělá zeť současného ředitele podniku, Bc. Michálek. Slušností by bylo snad vypsat výběrové řízení. Ovšem ne takové jako bylo vypsáno v roce 1996 ...:-) Co na to opoziční poslanci , není to náhodou na trvalý odchod ze zastupitelstva, přeci nenecháte dál dělat z lidí "voly"!!! Jsem zvědavý , co na to spící figura Sumara. Může dokázat , že revoluční v praxi a ne jen mezi členy své strany! Nebo chci hodně?

Zklamaný občan

Anonymní řekl(a)...

Představenstvo a.s. EKOLTES Hranice na svém jednání
dne 1. 3. 2011 vyhodnotilo věcně usměrňovanou cenu
tepelné energie za rok 2010 ve výši 558,08 Kč/GJ a schválilo vratku
odběratelům tepelné energie ve výši 3 970 618,10 Kč, tj. 45,37 Kč/GJ. ...že by se dobrovolně vzdalo představenstvo zisku? Kde je příčina? Že by dostali po šlapkách od ERÚ? A jaké bude vyhodnocení za rok 2012, když byla mírná zima, tím pádem menší odběr a cena plynu klesla? Co na to kontrolní výbor?

Anonymní řekl(a)...

Cena byla dodatečně snížena na zásah Energetického regulačního úřadu (neoprávněná výše zisku Ekoltesu).