30. 3. 2012

Zbožná přání vládců města

   Tak jsem si přečetl článek v MF DNES z 27.března 20012, strana 4 B „Se zelení, bez prachu a s davy turistů. To jsou Hranice za pár let.“. Ten málo pravdivý článek mě přiměl k napsaní tohoto příspěvku.
   Nepravdu uvádí mluvčí hranické radnice - cituji – hlavními problémy Hranic jsou prašnost, přetížená doprava a pak samozřejmě povodně.  Mluvčí má krátkou paměť. V druhé polovině devadesátých let minulého století tehdejší starosta Juračka s místní tzv. podnikatelskou  lobby a místními kmotry upekli vybudování mimoúrovňového křížení Hranice na dálnici D 47(dnes D 1). Vůbec je nezajímalo, jaké bude pokračování směrem k Hranicím.
Přece hájili zájmy podnikatelů a na dopady z přetížené dopravy, velké prašnosti a hluku, který překračoval normy se mohli vykašlat, to nebyl jejich zájem, přece nebudou hájit zájmy  obyčejných občanů.. Trochu se to snažil napravit nástupce do úřadu starosty Novák, ale moc proti  radničním kmotrům neuspěl. V dalším volebním období byl zvolen starostou zase Juračka, ale toho řešení dopravy ve městě moc nezajímalo, jeho prioritou byly rekonstrukce náměstí, diskutabilní vodní prvek a hlavně jak a  kdo  bude vybírat parkovné. Velký výbuch nastal na jednání zastupitelstva v roce 2004, kdy vyšlo na světlo, jak si městská vládnoucí garnitura přestavuje řešení dopravy města. Dopravu vést přes části města, ať z  toho obyvatelé něco mají, trochu smradu, hluku  a prachu přese nikomu neuškodí. Nejvíce to dodnes  odnáší ulice Potštátská, Alešova, část tř.1.máje, Nádražní, Nová, dále Hranická ,Čs.armády a Smetanovo nábřeží. Specifikum je Komenského ulice s Wildnerovými pr……..
  Když vzniklo občanské sdružení Zdravé Hranice  a s peticí několika set podpisů žádalo zrušení sjezdu na dálnici D 1  do Hranic, nebo  řešení obchvatu města, který v  té době  byl finančně průchodný, městská garnitura, pod vedením již dalšího starosty Wildnera to smetla ze stolu a neudělala  nic. Starosta Wildner měl občas záchvěvy něco dělat, jako  jeho vyhlášená obchvatová východní tangenta nebo spásná tzv. Palačovská spojka, která pro město Hranice moc dopravních problémů neřešila. Byla však velkým trumfem radnice, protože ji nic nestál a nic pro ni na radnici nedělali. Byly to jen takové výkřiky, jak se říká do tmy a oblbování občanů..
   A dnešní vládcové radnice? Ti mají jiné problémy ,hlavně jak si namastit kapsu  v různých správních radách a občané ti jsou až druhořadí. Kromě prdelek na Studentské ulici, které hodnotí jako úspěch pro životní prostředí, ale občané v opačném významu. Kdyby je občanské iniciativy netlačily do různých akcí týkajících se životního prostředí, tak by nám dnes ještě v centru města jezdily kamiony.  Chtěl jsem jen stručně připomenout,  jak je to ve skutečnosti v oblasti životního prostředí města. Monitorovací stanice města se řeší od roku 2005 a stále to nějak nefunguje, ale ta nevyřeší hluk, zápach a  prach. Nevyřeší to ani rekonstrukce parku, když není vyřešena otázka ochrany proti záplavám. 
   Myslím si, že uvedený článek pro občana, který nežije v našem městě, může být článkem zajímavým a povzbudivým. Neodpovídá však hranické realitě. Dopravní řešení není, protože auta musí jezdit tak, jak jezdí, protože nemají jinou možnost. Za posledních přibližně patnáct let se toho pro občana města Hranic v oblasti životního prostředí udělalo dost málo. Papír přece snese  cokoliv, že pane Bakovský… i málo pravdy.
A.Honysz

Žádné komentáře: