13. 3. 2012

…panáci a loutky vystupují a mravnostně své fráze papouškují…

V posledních dnech jsme svědky dodatečných reakcí místního sdružení ODS Hranice (dále MS ODS) na odvolání Mgr.M.Wildnera z funkce místostarosty města. M.j. podalo MS ODS kontrolnímu výboru při zastupitelstvu města podnět k prověření podezření z porušení Etického kodexu zastupitelem PhDr.V.Juračkou.

Myslím, že je vhodné se nejdříve seznámit se zněním Zákona o obcích, paragraf 119, odst.(3) Kontrolní výbor
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 Z tohoto textu vyplývá, že kontrolní výbor (dále KV) kontroluje samostatně (bez zadání zastupitelstva) témata dle odstavců a), b). Na první pohled je zřejmé, že požadavek ODS nelze kontrolním výborem akceptovat podle odst. a), nejedná se o kontrolu plnění usnesení zastupitelstva, popř. rady města. Stejně tak ale nejde takový požadavek „napasovat“ ani na odst. b), protože požadavek ODS nesouvisí s kompetencí KV provádět kontrolu dodržování právních předpisů finančním výborem, popř. obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.

Dále ze Zákona o obcích vyplývá, že KV řeší kontrolní úkoly, které mu podle odst. c) zadá zastupitelstvo. Požadavek kontrolovat postup PhDr V.Juračky ve věci Mgr. M.Wildnera zastupitelstvo kontrolnímu výboru neuložilo. Ostatně pochybuji, že by tak zastupitelé učinili eventuelně dodatečně, protože vědí, že PhDr. Juračka pouze přednesl, jak vyplývá i ze záznamu ze zasedání zastupitelstva, stanovisko strany Hranice 2000. Rovněž lze předpokládat, že při tajném hlasování za zástěnou zastupitelům nemohl nikdo rozhodnutí o odvolání Mgr.Wildnera vnutit (dokonce tentokrát ani stranické sekretariáty nestihly „své“ zastupitele „instruovat“, jak mají hlasovat).

Požadavek MS ODS je tedy zvláštní z několika důvodů. Jeho autoři nerespektují Zákon o obcích, nevěří ve schopnost zvolených představitelů města se samostatně rozhodovat a snaží se – v rozporu s platnou legislativou - úkolovat KV a současně předepisovat závěr takové kontroly – cituji:

„Žádáme, aby Kontrolní výbor při prošetřování jednání zastupitele Juračky vzal v úvahu politickou i osobní odpovědnost jmenovaného a nenalezne-li PhDr. Juračka dostatek osobní odvahy, aby se svého mandátu sám vzdal, doporučil zastupitelstvu, aby vyzvalo pana PhDr. Vladimíra Juračku k rezignaci na mandát zastupitele.“

Korunu všemu nasadili tvůrci Podnětu poslední větou:
„Požadujeme písemnou zprávu o výsledku kontroly ve lhůtě podle zákona.„
Tam už chybí jen několik vykřičníků… ale i vysvětlení, který zákon mají autoři na mysli.

Do očí bijící je snaha převést dané téma na platformu osobního střetu dvou lidí – zlého PhDr.V.Juračky a ublíženého Mgr.M.Wildnera – navíc doprovázená hrubými osobními urážkami PhDr.V.Juračky. To je bohužel i v místní politice běžná metoda lidí postrádajících argumenty. Představitelé MS ODS si zjevně nevěděli rady, co vlastně udělat se stanoviskem volební strany Hranice 2000, proto si museli připravit jiné „bitevní pole“. A konečně zcela zvláštně vyznívají takové mravokárné řeči od lidí, kteří v jiném případě zorganizovali odvolání místostarosty a radních, zvolených rovněž v regulérním tajném hlasování, se zdůvodněním „chceme pracovat pospolu“ – rozuměj „my členové ODS chceme být v radě spolu“, popř. „nechceme být v manželství, kde je někdo třetí“. A opakovanou „volbu“  tehdy 
pro jistotu z ochozu nádvoří zámku „kontrolovali“  i někteří z autorů výše zmíněného Podnětu Kontrolnímu výboru od místní ODS.

Jak přiléhavě na tuto situaci sedí tato pasáž z Goethova Fausta:
„Člověk by utek, na mou věru,
kvelb je to, kumbál, zneřáděná spíž,
pomluv je tam jak špíny v džberu;
poučná rytírna to nanejvýš,
kde panáci a loutky vystupují
a mravnostně své fráze papouškují.“

J.Novák

Přikládáme odkazy na články související s tímto příspěvkem:
http://www.hranice2000.cz/noviny-2000/prvnireakcenavyjadrenimistniods
http://www.odshranice.cz/wp-content/upload/kontrolni-vybor.pdf
http://www.odshranice.cz/wp-content/upload/proc-byl-odvolan-mistostarosta-wildner.pdf
http://www.hranice2000.cz/kandidati/prohlaseni/vyjadrenikpodnetukontrolnimuvyboruzperahranickeods
Redakce

3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Jen ať si ti co teď roní krokodýlí slzy nad Wildnerem vzpomenou jakým způsobem likvidovali Rudu Nováka.
Jan

Anonymní řekl(a)...

A od té doby to vážení pánové i díky vám jde v hranické politice už jen a jen kamsi do žumpy. Marie

Anonymní řekl(a)...

A vy nevíte, že se mgr. Wildner odvolal sám. Protože celá koalice se dušovala, "že oni ne". Tak kdo tedy?
Stačí si spočítat přítomné na jednání. Vlastně se podrazila koalice. My, přítomní občané jsme vše registrovali. Odvolána měla být celá Rada. Je to pochybení celku.
Občan z D.