26. 4. 2010

Ve městě je toho hodně ke zlepšení


Nejaktivnějším zastupitelem v současném zastupitelstvu je nesporně Mgr. Miroslav Raindl. Kromě aktivního vystupování při projednávání připravených bodů jednání, pravidelně, na všech zasedáních zastupitelstva, vystupuje s řadou námětů na zlepšení prostředí ve městě, kritizuje různé nešvary a poukazuje na nedostatky v činnosti vedení radnice. Na několika příkladech naznačíme část jeho vystoupení na zasedání zastupitelstva 22. dubna.

Z prezentace Mgr. Raindla představující pravdivý obraz reálného stavu koryta Ludiny v jednom z míst, kde Ludina v noci z 24. na 25. června 2010 nadělala hodně problémů, uvádíme sice pouze 2 fotky, ale i z těch je patrné, že se tam za téměř rok prakticky nic nezměnilo. 

Na příkladu sídliště Nová Mgr. Raindl naznačil nedostatečnou péči radnice o majetek města a v jiných případech zase nedostatek ohleduplnosti k tomuto majetku ze strany dodavatelů.Na několika dalších obrázcích ukázal černé skládky podél silnice směrem do Velké, na něž na zastupitelstvech upozorňoval bezúspěšně již několikrát. Informace převzal místní tisk a  reagovala i Správa železniční dopravní cesty.
Z řady příkladů nevšímavosti v péči o majetek města vybíráme ještě jeden - z křižovatky u Kpt.Jaroše - zohýbané a zrezavělé zábradlí. Mnohokrát na zastupitelstvech Mgr.Raindl také upozorňoval na potřebu rozšíření parkovacích ploch podél úzkých průjezdních komunikací v různých čtvrtích města. Obrázek vpravo je z Bezručovy.
Mimoděk se vynořuje otázka - co zůstalo z populistického hesla pana starosty o 1000 nových parkovacích míst? 

Redakce Hranických listů.Žádné komentáře: