1. 4. 2010

Dnešek je vyhlášen Dnem proti hluku.
Z řady nových evropských výzkumných studií plyne závěr: jestliže střední hodnota dopravního hluku přesáhne v ekvivalentní hladině hodnotu 65 dB ve dne a 55 dB v noci, vzroste u ovlivněných obyvatel riziko infarktu a dalších srdečně cévních poruch o přibližně 20 %.

Den uvědomění si hluku začala držet zhruba před čtvrtstoletím Liga neslyšících v New Yorku a také v ČR se již několik let k němu připojují někteří ekologové, lékaři, akustici, učitelé, psychologové i hudebníci. Letos připadl na 1.duben.

Při hodnocení přístupu vedení našeho města k problematice hluku se omezím na konstatování, že trvalo víc jak polovinu tohoto volebního období, než se mi podařilo díky podpoře části zastupitelů prosadit aspoň částečné plnění platné legislativy – zpracování hlukových map podél 4 městských ulic – Komenského, Přísady, frekventovaná část Teplické a Nová a následně diskuzi o výsledcích. Výsledky byly předloženy zastupitelům 10.12.2009 se zavádějícím tvrzením, že problém s hlukem na městských ulicích leží na straně státu, protože pochází pouze z provozu na komunikaci I/35 (Hranice – Valašské Meziříčí). Byla to lež. Stejně tak se mi podařilo na zasedání zastupitelstva 10.12.2009 prokázat, že obdobným nesmyslem a odváděním pozornosti od reálných možností řešení je zadání rady města na téma položení nového, tzv. nízkohlučného povrchu na právě opravenou ulici Komenského.

Rekapitulace zjištěných překročení platných hlukových limitů:
·         Přísady, Teplická – hluk z I/35 – překročení i limitů zvýšených pro starou hlukovou zátěž.
·         Komenského: v okolí retardérů, nově položené kamenné dlažby a v celé v horní části ulice - překročení i zvýšených limitů pro starou hlukovou zátěž.
·         Nová: hluk z průmyslové činnosti – překročení platných limitů v noci.
·         Hluková mapa ulice Komenského zachycuje ještě začátek Zborovské ulice a část domů na Nám. 8.května. I zde je z hlukové mapy zřejmé překročení hladiny hluku nad limitní hodnoty.

Zastupitelstvo v prosinci uložilo radě města předložit na únorové zasedání analýzu možností snížení hladiny hluku v ulicích Nová, Komenského a Teplická. Rada zastupitelstvem stanovený únorový termín dosud nesplnila…..
Na výřezu z hlukových map je patrný vliv starostových pastiček – retardérů – na ulici Komenského na hluk v jejich okolí. V tomto případě je denní limit Ld = 60 a skutečnost 69,5 dB, limit noční Ln = 50 a skutečnost 61,1 dB. A řešení je jednoduché - místo starostových pastiček obložených žulovými kostkami použít vhodnější způsob regulace rychlosti (samozřejmě při zachování bezpečnosti provozu i chodců). 

Jednu z možností jsem na zastupitelstvu uváděl. A k tomu by měla směřovat zastupitelstvem požadovaná analýza. Té se však zjevně od těchto radních už nedočkáme – tedy od těch radních, kteří v žádosti o dotaci i na výstavbu retardérů v ulici Komenského garantují:
  • Dojde ke zlepšení špatné průjezdnosti obcí
  • Dojde ke snížení negativních vlivů na životní prostředí
  • Dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti – lepší průjezdnost zajistí snížení průměrné spotřeby paliva na průjezd komunikací
  • Zvýšení využití MHD.
Nic z toho, co starosta města podepsal, plněno není. A ze strany rady města chybí i jen náznak snahy hledat řešení.

Část hlukových map popisující průměrnou noční hladinu hluku v horní části ul. Komenského naleznete na této adrese:  
http://picasaweb.google.cz/hranickelisty765/HorniCastUlKomenskeho#5461109920289652194
Nadlimitní hladina hluku je všude tam, kde není vyznačena tmavě zelená barva.


Zdeněk Špiřík

Žádné komentáře: