7. 11. 2009

Revitalizace

.
Bydlím na sídlišti Nová ulice /tzv. „Ruské pole“/. Tím, že po odkoupení obecních bytů vznikla sdružení vlastníků, se podařilo opravit většinu panelových domů. Sídliště jakoby barevně prohlédlo. Mění se i složení nájemníků, lidé více dbají o své společné prostory, o svá bydlení.

Pokud se však podíváte po okolí opravených panelových domů, není nad čím jásat. Nepořádek, zanedbaná zeleň a chodníky, po mnoha urgencích se podařilo alespoň opravit některé chodníky. Ale v těch místech, kde nebylo třeba. Takže nám nezbývá, než čekat. Ale snad se podaří v příštích volbách, že bude do zastupitelstva zvolen někdo z naší ulice, dostane se do Rady města a prosadí úpravu celého okolí. Vždyť se tak děje na Hromůvce, v Teplické, na nábřeží.

Obracím se proto s prosbou – věnujte Nové ulici více pozornosti.
PP /Adresa je v redakci HL/

Žádné komentáře: