19. 5. 2018

A je zde opět staronová otázka „Jak s Ekoltesem dále?“

Velká část občanů Hranic dnes už nevěří, že současný model řízení městské firmy založené za účelem zajišťování komunálních služeb je ten pravý.

Již zjištění, že veškeré akcie společnosti drží jediný akcionář zvyšuje pozornost problematiky znalého čtenáře. Které z reálných předností této formy vlastnictví a řízení společnosti jsou vlastně v našem případě využívány? Žádná.
Zvolení varianty „akciová společnost“ možná mělo na počátku nějaký smysl, či cíl. Například částečný či úplný prodej Ekoltesu.

Snad jen blázen by za normálních poměrů ve městě mohl souhlasit s prodejem celé nebo jen části městské firmy zajišťující jeho komunální služby. I kdyby novým vlastníkem měl být například občan, případně skupina občanů města. Vysvětlení je nabíledni, pokud ne, můžeme se v diskuzi k tomuto tématu vrátit.

Dalším možným vysvětlením je, že někteří komunální politici nalézají v sobě zcela mimořádné schopnosti, kterých je škoda nevyužít. Takové vysvětlení má mnoho podob. Například „vyrostl jsem tady a chci svému rodnému městu nezištně pomoci“, nebo „cítím, že jsem tomuto městu hodně dlužen, a proto….“ , atd. Na internetu je takových blábolů k dispozici jistě mnoho.


Běžnou praxí je, že lídři volebních uskupení ucházejících se o naše hlasy v komunálních volbách vesměs okamžitě po skončení komunálních voleb a možná už před volbami „slepují“ nové koalice i s využitím míst v představenstvu a dozorčí radě Ekoltesu. Tedy ne podle měřítka „znalosti, praxe v oboru, …“, ale „příslušnost či loajalita k vítězné koalici“. Řeknete „nechutné“. Přitom ale syrová skutečnost, která si našla cestu, až na výjimky, do všech úrovní řízení a hospodaření s majetkem tohoto státu.  Výsledek? Neefektivní, či přesněji nekompetentní řízení, nespokojenost zaměstnanců, zbytečné výdaje a z toho plynoucí křečovitá snaha ušetřit někde jinde, například na mzdách, atd..

A v Hranicích po přechodném období očekávání pozitivních změn opět panuje nespokojenost a čím dál víc se diskutuje o tom, co a jak s Ekoltesem dále. Vesměs se ale nemluví o tom, že by tam měli být špatní pracovníci, ale o problémech spočívajících v řízení Ekoltesu.

Domnívám se, že je nejvyšší čas skončit se hrou na podnikatele, členy představenstva či dozorčí rady. Po mnohokrát opakovaných neúspěšných pokusech by zastupitelé měli provést zásadní krok spočívající v oddělení komunálních politiků od placených míst v Ekoltesu. Po té řadě let, kdy každá nová koalice na radnici vzniká ze značné části při vyjednávání o obsazení míst v dozorčí radě a představenstvu Ekoltesu však nevěřím, že se situace změní jinak, než rozhodnutím před komunálními volbami. Znám nálady mnoha běžných lidí v Hranicích. Věřím proto, že to volební uskupení, které s dostatečným předstihem před letošními volbami označí za svůj cíl ústup od zavedené praxe, volby vyhraje. Stačí málo – převedení Ekoltesu na běžnou příspěvkovou organizaci města dle Zákona o obcích.

Městský úřad disponuje specializovanými pracovníky zodpovědnými a placenými za správu městského majetku i za zajišťování služeb pro občany města. Dejme jim šanci a oddělme tyto činnosti od „politiky“ a politiků. Věřím, že lidé lépe chránění před různými politickými vlivy a s praxí a vzděláním v oboru, ve kterém své činnosti rozvíjí Ekoltes jsou lepší zárukou spokojenosti občanů města, než pracovník či dokonce podnikatel z jiného oboru, navíc svázaný stranickými zájmy, které prosazuje. Oddělme běžné řízení společnosti ředitelem od koncepce a strategie. Běžné služby, jejich dobrou úroveň, efektivnost atd. musí přece po Ekoltesu požadovat a přebírat (kontrolovat) placení odborníci Městského úřadu. A strategická rozhodnutí nechť po projednání v radě „posvěcuje“ zastupitelstvo města.

Říkáte, že je to příliš jednoduché? Ano, ale nejlepší řešení bývají obvykle ta nejjednodušší. To jen někteří politici vše zamotávají, zveličují a komplikují, aby zdůraznili svoji důležitost, popř. získali nějaké výhody.  A pak to tak dopadne … viz například, co se v tomto volebním období odehrálo kolem sběrného dvoru, …. a co nás to (naše společné město) stálo.
(red)

9 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Ve světě nás obyčejných lidí je normální, že ten, kdo zaviní nějakou škodu svému zaměstnavateli ji musí zaplatit. Mám vašim článkům rozumět tak, že v Ekoltesu to pro ty nejvyšší, když způsobí škodu neplatí?
mp

Anonymní řekl(a)...

Sakra já bych měl strach psát takové články. Ale souhlasím.

Anonymní řekl(a)...

„Kromě nepříznivého demografického vývoje nám stále odcházejí například do Prahy schopní a úspěšní lidé, což je samozřejmě obrovská škoda. Námětů a materiálů na zatraktivnění regionů přitom existuje celá řada, jejich naplňování je ovšem příliš těžkopádné,“ podotkla přerovská senátorka Jitka Seitlová.
Zdroj: https://olomouc.idnes.cz/olomoucky-kraj-ubytek-obyvatel-jesenicko-sumpersko-mzdy-problemy-1fd-/olomouc-zpravy.aspx?c=A180514_401279_olomouc-zpravy_stk

K tomu dodám, že ti úspěšní chápou proč je a.s. pro Ekoltes výhoda. Ti zbylí chtějí změnu.

Nemám čas tu psát argumenty, protože nebudu přesvědčovat někoho, kdo je zabedněný v 30 starém myšlení. Jen upozorním, že stát zvažuje změnit formu i u ŘSD z podobných důvodů.

Jakákoliv forma korporace podle ZOK je oproti jiným formám (třeba přís. org.) výhodná pro Ekoltes, pro město i pro občany.

Anonymní řekl(a)...

K dikus.příspěvku 24.května, 8:35:
To je tedy argumentace. Autor nejdříve odvede pozornost do zcela jiného prostoru s jinými problémy, než mají Hranice, pak naznačí, že sežral všechnu moudrost světa, urazí všechny kromě hrstky tzv. úspěšných, ale nakonec se se čtenáři o ta moudra nepodělí a pro jistotu opět zopakuje bez jakýchkoli argumentů svoji pravdu jako dogma. A po napsání 11 řádků příspěvek ukončí konstatováním, že argumenty nemá čas sdělit.
Já se přiznávám, že mám 35 let, jsem absolventem vysokoškolských studií, s praxí v oboru, který nemá daleko od tohoto tématu, ale argumentaci autora komentáře zcela nerozumím. Asi jsem také zabedněnec.
M.

Anonymní řekl(a)...

Není to odvedení pozornosti. Je to součást problému. Inteligence z Hranic odchází. A místo toho, se tu někdo snaží vrátit čas.

Teď už čas mám.

Takže a.s. je výhodná v tom, že společnost lze snadno kontrolovat, management musí jednat jako dobrý hospodář. Mimo to, jako a.s. může získat financování, které příspěvková organizace nemá.

Občané navíc ztratí kontrolu nad společností. Město by mělo být majitelem a smluvním partnerem. Nakonec by mělo být odděleno od společnosti personálně. Městský úřad má zajišťovat jiné záležitosti.

Ostatně spojení Ekoltesu s MěÚ nebo městem by bylo rizikové, právě kvůli napojení lidí (politiků).

Nutno také podotknout, že právní úprava a.s. je jasná, je regulovaná jak směrnicemi, tak zákony a již obsáhlou judikaturou. Proti tomu příspěvková organizace nemá tak podrobnou právní úpravu. Je tu velký prostor pro nekalosti. Obávám se, že toho si je autor vědomý, proto to stále prosazuje.

V celém článku není žádný konkrétní důvod proč by měla změna nastat. Pouze demagogie.

Anonymní řekl(a)...

Cituji autora příspěvku: "Není to odvedení pozornosti. Je to součást problému. Inteligence z Hranic odchází. A místo toho, se tu někdo snaží vrátit čas."
Hloupost, vysvětlím to tomuto tak nadutému pisateli, že nás ostatní považuje za blbečky, na tomto příkladu, který je záměrně vyhraněný, aby ho eventuelně pochopil i zmíněný pisatel:
Mladý člověk žije na vesnici. Vystuduje vysokou školu, specializaci právník. Odstěhuje se do města, kde nalezne uplatnění, aby nemusel dojíždět. Pro pisatele komentáře, na který reaguji, aby to pochopil: totéž platí pro menší města, kde je prostor pro uplatnění v některých oborech minimální.
Varianta druhá: Každý ví, že například v Praze je možné za tutéž práci dostat podstatně vyšší plat než kdekoli jinde v ČR. O tolik vyšší, že se vyplatí platit vyšší nájem.... a takto bychom mohli pokračovat ještě řadou dalších důvodů odchodu zejména mladých lidí..., jako lepší kulturní vyžití, atd.
fs

Anonymní řekl(a)...

Ke komentáři z 25.5.
Pisatel komentáře napsal takovou zmateninu, že se pomalu stydím na ni vůbec reagovat. Jako příklad uvedu formulaci „Občané navíc ztratí kontrolu nad společností“ (míněno asi u varianty příspěvková organizace města). Jakou hloupost autor napsal se mu pokusím vysvětlit na jednoduchém příkladu.
Obrátím se na Ekoltes s dotazem, který není pro jeho vedení příjemný. Odpověď nedostanu. Co mi zbývá? Zákon 106/99. Ten, kdo ho někdy využil ví, co bude následovat… právní tahanice, dokud mě to neomrzí, protože různých právních kliček je celá řada.
Jakou jinou kontrolu nad Ekoltesem občan města reálně má, aby mu hrozila „ztráta kontroly nad společností“?

Anonymní řekl(a)...

"Ostatně spojení Ekoltesu s MěÚ nebo městem by bylo rizikové, právě kvůli napojení lidí (politiků)." Vyjadřovat se k přiblbému komentáři z 29.5. jsem až do místa s tímto výrokem, neměl v úmyslu. Posléze jsem se ale od autora výroku dozvěděl, že Ekoltes jako příspěvková organizace města, tedy řízená pracovníky Městského úřadu, by byl napojen na politiky. A současný Ekoltes, který je pravidelně po komunálních volbách předmětem politických hrátek při tvorbě koalice na radnici nikoli. Vždyť ani my, opoziční zastupitelé prakticky nemáme jakoukoli možnost dění v Ekoltesu ovlivnit. Viz řadu neúspěšných pokusů na zastupitelstvu. Ekoltes má ve svých rukou úzká skupina místních politiků z koalice na radnici. Nikdo jiný nemá šanci na relevantní informace o dění v "kuchyni" Ekoltesu. Ani pracovníci MěÚ, ani opoziční zastupitelé a už vůbec ne občané města. Pisatel by se měl nechat vyšetřit na psychiatrii.

Anonymní řekl(a)...

K diskuznímu příspěvku výše, z 29 května, 2018 16:26, část
"Takže a.s. je výhodná v tom, že společnost lze snadno kontrolovat, management musí jednat jako dobrý hospodář. Mimo to, jako a.s. může získat financování, které příspěvková organizace nemá."
Vážený pane (pravděpodobně F.Smolko, aspoň podle podobnosti způsobu myšlení).
Jak do té Vaší teorie zapadá skutečnost, že podle jednoho z předešlých článků byl v N.Jičíně postaven nový sběrný dvůr s využitím dotací za pouhý 1 milion korun města. zbytek byl z dotace. A Vy se nás snažíte přesvědčit, že akciová společnost je pro nás občany města výhodnější a přitom na podobnou akci chcete z městské pokladny desítky milionů pro Vámi řízenou a.s. Navíc - měli jste 3 roky na realizaci nového sb.dvora. Jak to, že nestojí? V Novém Jičíně s příspěvkovou organizací to za tu dobu dávno měli postaveno.