7. 4. 2017

V Hranicích se rozběhne akce za 138,5 milionů

Největší akce za poslední roky se rozbíhá v těchto dnech v Hranicích. Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. zahajuje ve městě další etapu dostavby kanalizace. Spolu s městem Hranice připravila a vysoutěžila dodavatele stavby „Dostavba kanalizace v Hranicích“, kterým se stala zkušená společnost OHL ŽS, a.s.


Jedná se o komplex několika staveb, kdy celková hodnota činí 133,6  milionů korun (bez DPH). VaK Přerov bude investorsky zajišťovat výstavbu akce „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“, která zahrnuje výstavbu 3 retenčních nádrží a splaškové kanalizace v ulicích Kropáčova, Tesaříkova, Havlíčkova a Pod Křivým. (Prezentace stavby - viz příloha)

První retenční nádrž bude umístěna na levém břehu Veličky na Šromotově náměstí (u schodů), zbývající dvě u Bečvy. Jedna nádrž bude pravobřežní, ta bude umístěná před ČOV a druhá, levobřežní, u jezu. Účelem retenčních nádrží, s celkovým objemem cca 3 000 m3, je zachytit při deštích vodu z jednotné kanalizace, která by jinak odtekla do řeky a po odeznění dešťů zachycenou vodu přečerpat a vyčistit na ČOV. 

Nová splašková kanalizace bude mít délku 3,4 km a její součástí budou 2 čerpací stanice. Na kanalizaci bude možno nově připojit až 80 nemovitostí. Náklady na stavby VaKu budou činit 118 mil. Kč a předpokládá se poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí ve výši cca 70 mil. Kč. V příloze naleznete seznam několika firem, na které se mohou občané obracet, pokud budou chtít vybudovat kanalizační přípojku.

Město Hranice postaví v souběhu s novou splaškovou kanalizací dešťovou kanalizaci délky 1,8 km nákladem 15,6 mil. Kč a zcela ji uhradí ze svého rozpočtu.

Stavba bude probíhat od 29. 3. 2017 do konce června 2018 po jednotlivých etapách. Stavět se začne v ulicích Kropáčova a Tesaříkova. Výstavba si zde vyžádá dopravní omezení, ale lidé, kteří zde bydlí, se ke svým domům dostanou. Na zhruba jeden měsíc bude omezena také doprava v ulici Mostní, která bude svedena do jednoho pruhu, aby zde mohlo proběhnout napojení kanalizace. V dubnu se rozběhne i výstavba retenční nádrže u Šromotova náměstí. Zde chceme upozornit řidiče na zvýšenou opatrnost, protože zde bude docházet k výjezdu vozidel ze stavby.

Zdroj článku (včetně příloh) zde.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Výkupní ceny plastů klesají. Třídění dotovat nebudeme, zní z obcí
16. dubna 2017 0:29
Ceny tříděného plastu dlouhodobě klesají a pro některé firmy přestává být výnosné sbírat k dalšímu využití obsah žlutých kontejnerů. Odborníci na druhotné suroviny upozorňují, že v případě dalšího poklesu cen bude nutné svoz a zpracování vyhozených plastů dotovat. Svaz měst a obcí to odmítá.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/trideny-plast-ceny-pokles-zajmu-daj-/domaci.aspx?c=A170412_101844_domaci_mav