12. 1. 2016

Reakce na komentář u příspěvku Lidé musí pro své město pracovat srdcem, ne pro funkce.

Vážení, 
k  připomínce, že v termínu do 15.12.2015 nedošlo k osazení odpadkových košů a košů na psí exkrementy u chodníkové trasy kolem rybníku Kuchyňka, Vám sdělujeme následují:
Na základě upozornění občanů zažádalo město Hranice spol. EKOLTES Hranice a.s. o osazení 3 ks standardních odpadkových košů a 1 ks koše na psí exkrementy na trase  kolem rybníku Kuchyňka. Firma EKOLTES Hranice a.s. zmiňované koše neprodleně objednala s tím, že jí byly dodány v prosinci 2015. Z kapacitních důvodů a následně i nevhodných klimatických podmínek došlo k osazení košů dne 12.1.2016.

Dále Vám sdělujeme, že na základě upozornění v Hranických listech se město spojilo s provozovatelem soustavy rybníků Kuchyňka (Český rybářský svaz), který potvrdil průsak hráze. Město bude průsak hráze reklamovat jako skrytou vadu u zhotovitele stavby.

S pozdravem

Pavel Slovák
referent odboru správy majetku
kl. 238

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Pane Slováku opakované díky. Vaše otevřené jednání je sympatické.

Anonymní řekl(a)...

Nádhera, jak to tady funguje.
Aleš