31. 12. 2014

Změny ve společnosti Ekoltes

Na stránkách Hranických listů se v poslední době objevují pochybnosti o vůli rady města provést změny ve společnosti Ekoltes. Mohu čtenáře Hranických listů ubezpečit, že tomu tak není. Rada města ve svém programovém prohlášení jasně deklarovala, že „prosadí organizační a personální změny ve vedení společnosti Ekoltes, s cílem zlepšit fungování této organizace“. Návrh uvedených změn bude na programu schůze rady města, která se bude konat 19. ledna. Než rada schválí tyto změny, musí tomu předcházet příprava podkladů a důkladná diskuse na toto téma.

Je třeba rozhodnout, jakým způsobem bude řešena otázka její vnitřní organizace. Jednou z možnosti je systém dualistický s orgánem řídícím a kontrolním, tedy představenstvem a dozorčí radou, jenž byl až doposud u běžných akciových společností jedinou variantou. Nově je v zákoně o obchodních korporacích upraven také monistický systém řízení, představovaný jediným orgánem s řídícími i kontrolními pravomocemi, a to správní radou a statutárním ředitelem, kterého si správní rada zvolí.

Poté, co bude schválen model řízení společnosti, budou jmenováni členové orgánů společnosti. Obsazení orgánů společnosti bude provedeno na základě odbornosti.

PhDr. Vladimír Juračka, starosta města

17 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

A opět nějaký vyžírkový orgán a ředitel. Ať vezme Ekoltes pod sebe opět město. Už vidím správní radu: Zíma, Úlehla, Juračka, Losos...běžte někam. Když máte radního pro nic, není problém řídit Ekoltes. V. J.

Anonymní řekl(a)...

Proč se zamlčuje možnost přechodu Ekoltesu na příspěvkovou organizaci, je to neznalost nebo záměr? U Juračky není pochyb, který ze dvou uvedených důvodů je cílem.

Anonymní řekl(a)...

Co vlastně nám chtěl ten zasloužilý ostravský svazák sdělit, krom prázdných keců?

Anonymní řekl(a)...

Změny ve společnosti Ekoltes.
Proč urážíte pana PhDr.Juračku.
Pan PhDr.Juračka zná problematiku
Ekoltesu velmi dobře a každé rozhodnutí je potřeba dobře
promyslet.

Anonymní řekl(a)...

Krásně se to čte. A pokud skutečně přestane být Ekoltes nástrojem pro osobní obohacování místních "politiků" získáte pane Juračko na svoji stranu nejen mě, ale i hodně dalších spoluobčanů. Zatím jsem ale velmi zdrženlivý v hodnocení Vašich příslibů. Vždyť i za Vašeho starostování kvetla politická korupce zneužíváním míst v orgánech Ekoltesu k vytváření koalic na ranici. A vždyť i Vy sám jste neodolal. Dodnes figurujete jako člen dozorčí rady Ekoltesu. Nebo už nepobíráte příslušné prebendy?
Jiří M.

Anonymní řekl(a)...

Ano, pan Juračka zná problematiku..., zejména takovou, kdy nechá jiné mlaskat v Ekoltesu a okolo něj , za to si prosadil parkovací systém do Activ s.r.o., dnes Parking City....určitě to byl jen čistý úmysl .Jeden si pamatuju, Standa Gross to taky vše měl křišťálově čisté.
Pořád chcete abych věřil, že tu nevládne bratrstvo "Kočičí pracky?"

Anonymní řekl(a)...

Dochtora Juračku nikdo neuráží. Ale je to starý politický matador, který měl už spoustu možností problém řešit. Ale to by se odřezal od přívodu peněz. Takže jeho příznivci, nechte si jej zarámovat a v obýváku se k němu modlete. Chce to nové lidi. Doufejme, že Otevř. rad. jej brzy prohlédne a půjde svou vlastní cestou. J. H.

Anonymní řekl(a)...

Otevřená zadnice chce pouze lepší tenisové kurty a hokejový stadion. Od této party nelze čekat nic jiného, než co půjde za tyto cíle vyhandlovat.

Anonymní řekl(a)...

Jedna věc je vyjít někomu vstříc, pochopit jeho pohled a zasadit se o harmonizaci protichůdných sil. Druhá věc je "vzdát se" a zradit pravdu, rozhodnout se pro kompromis. U těch staronových hranických struktur je jasné, že se pokouší jen něco získat - ať už je to moc nebo souhlas druhých. Pan Juračka a spol nikdy nepřipustí, aby byl Ekoltes řízen Městem, protože to by pak přešla veškerá zodpovědnost na Město. Pak by už nebyl "viník" Ekoltes, ale Město! Vážení, pochopte, že nejjednodušší je kritizovat, moralizovat, soudit. (Koneckonců kritiků je mezi námi víc jak dost a ti největší? Ti největší kritikové ví o řízení Ekoltesu či o řízení jakékoliv firmy velmi, velmi málo! Někteří nevědí vůbec nic!) Lze tedy očekávat, že se tu chystá divadlo plné zmatků. A tohle divadlo bude jako vždy opět velmi drahé! Takže máme se vážení opět na co těšit! A mějte milí občané na paměti, že peníze jsou až na prvním místě!!!!!

Anonymní řekl(a)...

Pře volbami měl p. Juračka jasnější představu o změnách v Ekoltesu. Jakmile získal místo starosty, už kličkuje. A co Otevřená radnice? Spokojí se s tím nebo už prozřela a uvědomila si, že s Juračkou, Ondriášovou a Zimou žádné zásadní změny nebudou. Třeba také ve své naivitě budou čekat, že jednou Hranice 2000 sliby splní. méně pravděpodobné je, že by vystoupili z koalice.? Takže následuje doslovná citace z volebních novin Hranice 2000.
"Podle našeho názoru je nezbytné změ­nit řízení tohoto městského podniku.
Navrhujeme, aby byl zvolen nový model řízení, kdy představenstvo a dozorčí
rada budou zrušeny a místo nich vytvo­řena tříčlenná správní rada, v níž zasednou odborníci hájící zájmy města.
Ta by měla odvolat ředitele a na základě výběrového řízení vybrat nového
ředitele, který bude zárukou změn k lep­šímu."

PhDr. VLADIMÍR JURAČKA

Anonymní řekl(a)...

Doufám, že to vyhraje varianta s monistickým systémem. Je sice v ČR nevyzkoušená (tedy neprověřená lety), ale jeví se jako nejlepší varianta.

Příspěvková organizace je naopak variantou nejhorší, argumentace na toto téma by ale byla minimálně na diplomku. A to mluvím z praxe, jako zaměstnanec příspěvkové organizace.

Anonymní řekl(a)...

Musí to být hrůza, ta příspěvková organizace, viz Nový Jičín. Škoda, že nejste zaměstnán tam. Potom bych rád četl Vaši diplomovou práci.

Anonymní řekl(a)...

Tak proč slučujeme kulturu. Město má příspěvkové organizace a žádný problém. To určitě píše někdo z představenstva a už se vidí ve správní radě.

Anonymní řekl(a)...

Myslíte, že v Lipníku mají hloupého starostu? Jeďte se tam podívat jak mají fungovat technické služby. Jednoduše řečeno, schopný starosta nestříhá pásky na vernisážích, schopný starosta se stará a řídí. Technické služby Lipník jsou příspěvková organizace, Mají jedinou chybu, nejde z nich ulít "malá" domů.

Anonymní řekl(a)...

Organizační složka technické služby


Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí ze dne 29.4.2013 budou Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. k 30.9.2013 transformovány do organizační složky města Kostelec nad Orlicí
Tento krok přinese do rozpočtu města výraznou úsporu finančních prostředků a povede k zlepšení a zefektivnění práce Technických služeb, pro potřeby města a pro občany města.

Anonymní řekl(a)...

Technické služby města Chomutova


Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace (dále jen TSmCh) je organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Chomutov. Účel k němuž byla organizace zřízena spočívá v uspokojování potřeb osob nacházejících se na území města Chomutova, v zajišťování péče o Městem svěřený majetek. TSmCh mají možnost poskytovat služby v rámci schválené doplňkové činnosti ve spádových obcích a v dalších místech mimo katastr města Chomutova.

Anonymní řekl(a)...

Technické služby Vysoké Mýto
Email Tisk PDF
kpt._poplera_3.8.09_004.jpgKontakt: Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, tel.: 465 420 441
tech.sluzby@tsvmyto.cz
www.tsvmyto.cz
ředitel Ing. Jindřich Svatoš: 602 626 870