1. 9. 2014

Můj názor na sloučení kulturních zařízení města

Dnes, 1.září 2014, jsem osobně požádal redakci Hranického týdne o zveřejnění níže uvedeného příspěvku, který se týká rozvoje kultury v našem městě, a přímo reaguje na zastupitelstvem schválený program  Dr.Juračky  - PROGRAM  ROZVOJE  KULTURY  MĚSTA  HRANIC 2014-2020.
Redaktorkou Hranického týdne mi bylo sděleno, že k obsahu tohoto příspěvku se musí nejdříve vyjádřit Dr.Juračka. S tím jsem nesouhlasil. Můj názor je ten, že Dr.Juračka  má možnost reagovat na můj příspěvek až po zveřejnění v tisku..

Dále mi byla dána možnost zaplatit si tento příspěvek v rámci předvolební kampaně. Také jsem byl dotázán, zda-li  kandiduji v následujících komunálních volbách. Jelikož jsem řekl, že ano, dostal jsem odpověď, že v tomto případě si nemohu dovolit nechat tento příspěvek v tisku zveřejnit.
Podtrhuji, že jsem vnitřně nesouhlasil s obsahem tohoto programu, proto jsem se k tomu tímto způsobem vyjádřil. S předvolební kampaní nemá obsah mého příspěvku nic společného.
                                                 _____________________               

Na předprázdninovém zastupitelstvu města Hranice byl schválen Program rozvoje kultury města Hranic 2014-2020. Tento projekt zpracoval Dr.Vladimír Juračka za podpory Kulturní komise s realizačním týmem.
Nechci v žádném případě hodnotit kvalitu zpracování tohoto projektu, chci se pouze vyjádřit k samotnému závěru, to je sloučení tří stávajících kulturních zařízení v jednu organizaci zřízenou městem. Jde o Městské kulturní zařízení, Městské muzeum a galerii a Městskou knihovnu.

1/   Jde o samostatná kulturně společenská a vzdělávací zařízení s odbornou specifikou, jejichž činnost a působnost v našem městě /mám na mysli především Městskou knihovnu a Městské muzeum a galerii/ má dlouholetou úspěšnou tradici. Městské kulturní zařízení jako kulturní a společenské centrum města vychází ve své činnost z daných prostorových možností, v neposlední řadě i z možností finančních. Navíc připomínám, že Městská knihovna v jubilejním roce svého 120. výročí založení má být spojena v jednu kulturní organizaci s reálným nebezpečím ztráty vlastní identity. Ztráta vlastní identity se týká i Městského muzea a galerie.

2/   Jsem pevně přesvědčen, že sloučením těchto tří organizací se v žádném případě nedocílí zkvalitnění kulturního a společenského života občanů, ba naopak nastanou problémy. Jeden nový ředitel nemůže vniknout do odborné problematiky těchto tří rozdílných sloučených zařízení. Kladu si tedy otázku, proč nový ředitel má být jmenován, když veškerá činnost i nadále zůstane na současných ředitelkách, které by se měly stát vedoucími stávajících odborných úseků. Souhlasím s tím, že kultura v našem městě je léta podfinancována, přimlouvám se za větší přísun peněz pro kulturu, ale nechápu, proto nesouhlasím s dalším zvýšením mzdových výdajů na plat nového ředitele.

3/   Toto město mělo možnosti, které se bohužel nevyužily. Připomínám budovu Besedy a později kina Svět. Znám celou tuto historii, vím, že byly problémy jak s budovou Besedy, tak s budovou kina Svět, ale nebyla opravdová vůle funkcionářů města více o ně bojovat, aby nadále a opět sloužily kulturním a společenským službám občanů.
Proto buďme vděčni panu Václavu Vlasákovi, že vybudoval pro občany našeho města komfortní kulturní a společenské zařízení, včetně veškerého zázemí, které hodlá ještě rozšířit. Pan Vlasák je velmi vstřícný potřebám našich občanů, poskytuje městským organizacím a školám prostory k bezúplatnému užívání. Ke zkvalitnění kulturního života města by pomohla spolupráce mezi Městským kulturním zařízením a soukromým kulturním zařízením p. Vlasáka. Vycházím ze skutečnosti, že v našem městě v dalších desetiletích nebude stát kulturní dům se vším, co kulturní a společenský život vyžadují. Zvyšuje se také náročnost lidí, kteří vyžadují a nadále budou vyžadovat stále kvalitnější kulturní prostředí pro trávení svého volného času.

4/   PROGRAM ROZVOJE KULTURY MĚSTA HRANIC 2014-2020 p.Dr.Juračky  mimo jiné připomíná /zdaleka ne všechny/ kulturní kolektivy, které působí v našem městě, účinkují při různých kulturních a společenských akcích nejen v Hranicích a důstojně reprezentují naše město. Ví se však, že se o ně nikdo nestará? Sami si zajišťují prostory pro zkoušení, soukromé byty, sklepy, třídy ve školách, atd., finančně nejsou vůbec zajištěni. Některým z nich jsou občas přiděleny peníze z grantového rozpočtu. Jak je podpořit, se tento materiál nezabývá. Podporovat činnost těchto uměleckých kolektivů, které mají zájem něco dělat, aktivně se zúčastňovat kulturního života, považuji za prioritní povinnost města.
                                                            
Proč se k tomuto materiálu vyjadřuji?

Jsem hranický občan a není mi jedno, jak to s kulturou v našem městě půjde dál. 50 let jsem aktivním hudebníkem, ale i spoluorganizátorem kulturního života nejen v našem městě. Stále mě zajímá vnitřní struktura kulturních organizací ve městech, a snažím se získané poznatky navrhovat a spolurealizovat i u nás v Hranicích. Často jsem čerpal i ze zahraničních zkušeností. Poznal jsem, že prosadit něco účelného v našem městě bylo a je velmi těžké.
Výše uvedené důvody mě vedly k tomu, že jsem hlasoval proti přijetí tohoto návrhu. Věřím, že po volbách se nové zastupitelstvo bude tímto již schváleným návrhem na sloučení kulturních zařízení znovu zabývat a eventuelně jej revokovat.
                                                                                  Bronislav LUDMILA, zastupitel

6 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Souhlasím s panem Ludmilou, četl jsem ten "Program" a jediné, co mi z toho vychází je, že se chtěl pan Juračka zviditelnit před volbami. V materiálu jsou jen statistická data, která nemají vypovídající hodnotu. Nebo má snad tabulka, že nebyl nakonzervován v městském muzeu žádný exponát, být důvodem k likvidaci osoby v čele městského muzea?

Anonymní řekl(a)...

Dnes od 16h byla v Napariu "žranice" pro zastupitele města Hranice. tak by mne zajímalo, kdo chtěl páchat politickou sebevraždu 2 dny před hlasováním o přidělení dotace. Jen se divím, že to nedošlo pořadatelům...třeba jim však nikdo nic neposílal:-)

Anonymní řekl(a)...

Pro objektivitu je potřeba uvést jakou finanční dotaci dostal a dostává pan Vlasák. Jinak bych skutečně věřil pohádkám o dobrácích. Tím ho nepomlouvám, jen uvádím věci na pravou míru.

Anonymní řekl(a)...

Pro lešní rok má město v rozpočtu pro pana Vlasáka 250 tisíc korun. Mají to na webu, třeba je to pravda. Na druhou stranu je to jedno z mála kulturních vyžití, které funguje. Sloučením tří kulturních divizí do jedné se nejspíš neušetří, spíš bych čekal, že výsledek bude provozně dražší a kulturně chudší :(

Anonymní řekl(a)...

Pane zastupiteli,
svobodné vyjádření v tomto Hranickém týdnu je nejspíše nemožné. Jakmile máš jiný názor než ostatní, musíš tam mít hned i odpověd těch, kterých se to týká.Jen tak to funguje !! Kdysi před 8 lety jsem chtěla také otisknout článek se svým názorem a redakce mi ho okomentovala:
Zastupitel má zastupovat a ne si stěžovat .Pro mne bez komentáře.
Pěkný den Ti přeje Žurmanová J

Anonymní řekl(a)...

Úsměvný byl argument použitý na zastupitelstvu pro prosazení nového ředitele nad celou městskou kulturou. Prý si takovou změnu na dvou jiných radnicích pochvalují jak ředitelé přes kulturu, tak vedoucí odborů školství....
Bodejť by si ředitel stěžoval za novou funkci, kterou dostal a stejně tak vedoucí odboru, který má místo 3 jen jednoho partnera pro všechno.