2. 8. 2014

Reakce na příspěvek Rozpaky...z 13.července

V příspěvku Rozpaky… (Hranické listy 13. 7. 2014) šifra (jno) negativně hodnotí rozhodnutí Zastupitelstva města Hranic sloučit tři příspěvkové organizace města do jednoho celku. Dodávám, že se jedná o knihovnu, muzeum a galerii a městské kulturní zařízení, které mají dohromady přibližně 15 zaměstnanců, z toho 3 (!) ředitele.
Výše uvedené rozhodnutí padlo v souvislosti se schválením Programu rozvoje kultury města Hranic 2014 – 2020 (dále jen Program). Tento podrobný dokument má celkem 41 stran a je dílem řešitelského týmu ve složení PhDr. Vladimír Juračka (zastupitel), Mgr. Pavla Tvrdoňová (místostarostka) a Rostislav Plachý (zástupce ředitele ZUŠ). K dispozici je na webu města – viz http://www.mesto-hranice.cz/cs/aktuality/je-zpracovan-navrh-programu-rozvoje-kultury-v-hranicich/_files/prk-2014-2020-final.pdf
Řešitelský tým složený se zástupců různých politických stran, koalice i opozice zpracoval Program s cílem nastínit na základě důkladné analýzy dlouhodobou vizi rozvoje kultury v Hranicích. Sloučení příspěvkových organizací je jenom jedním z mnoha opatření obsažených v Programu. Ostatní navrhované změny jsou podrobně rozvedeny na jedenácti stránkách Strategické části tohoto materiálu.
Program vznikal poměrně dlouho a rozhodně ne v nějakém utajení. Jeho zrodu předcházelo mnoho hodin diskusí, sbírání podkladů a konzultací. Po celou dobu bylo průběžně informováno zastupitelstvo a prostřednictvím místních médií i veřejnost, která se mohla k návrhu Programu vyjádřit. Návrh Programu byl zveřejněn na webu města a konalo se k němu veřejné projednání. Ještě než byl předložen zastupitelstvu ke schválení, byl Program projednán kulturní komisí a radou města.
Šifra (jno) považuje schválení Programu v závěru tohoto volebního období za nekorektní a podezřelé. Já jsem toho názoru, že přesunutím do dalšího volebního období by se zbytečně ztratil nejméně rok času, po který by se kultura již mohla rozvíjet podle nových programových zásad. 
Každý, kdo se chce vyjádřit k otázce sloučení uvedených příspěvkových organizací, by se měl nejdříve seznámit s citovaným Programem, bez jeho znalosti je to jenom plané mudrování.
Ke komentářům, které příspěvek vyvolal, nechť laskavý čtenář dovolí jenom jednu poznámku. Týká se pisatelů, kteří mi podsouvají, že si vytvářím pracovní místo coby budoucí ředitel sloučených kulturních zařízení. Ředitelem sloučené organizace nebudu ani já, ani nikdo z mých blízkých. Jednoduše proto, že jsem nikdy neměl v úmyslu se přihlásit do výběrového řízení na obsazení této funkce. Motivace, se kterou jsme v řešitelském týmu k tvorbě Programu – ve svém volném čase a bez nároku na honorář – přistupovali, byla udělat něco prospěšného pro naše spoluobčany. Nakolik se nám to povedlo či nepovedlo, ukáže blízká budoucnost.
PhDr. Vladimír Juračka

9 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Jasně, stačí EKOLTES. Nemusí pršet, stačí jen když kape. OB

Hranické listy řekl(a)...

Vážený pane Juračko,
v příspěvku ROZPAKY..., na který reagujete, jsem se zabýval výhradně hlasováním zastupitelů o usnesení, které povede ke vzniku ještě jednoho stupně řízení nadřazeného muzeu a galerii, knihovně a městskému kulturnímu zařízení. Všem těmto třem současným příspěvkovým organizacím a jejich představitelkám jste garantoval autonomní postavení v rámci řídící pyramidy, na jejímž nově zřízeném vrcholu má být vytvořena nová funkce ředitele.
Nutnost zvýšit počet řídících stupňů v oblasti kultury zdůvodňujete rizikem ztráty nejméně roku času v realizaci nového Programu rozvoje kultury... Ten však zastupitelstvo schválilo jiným usnesením a nic nebrání v jeho naplňování.
Za několik týdnů budou zvoleni noví zastupitelé. Není nutné pochybovat, že budou mít na tuto otázku svůj názor. A možná hlouběji promyšlený, než mělo těch současných 13, kterým stačilo říci, že bez vytvoření nového místa ředitele se nový Program rozvoje kultury neobejde.
(jno

Anonymní řekl(a)...

Juračkovi nejde o tak malou funkci, zatím mu stačí ta bez odpovědnosti v Ekoltesu a když voliči dají a přijde k volbám jen skalní jádro...tak má funkci starosty nebo místostarosty! :-)

Anonymní řekl(a)...

Drzost autora nezná mezí , zejména ta připomínka, že to dělal ve svém volném čase a zadara, vážený autore, za zbytečnou funkci v Ekoltesu jste královsky přeplácen a vzhledem k škodlivosti této organizace, spíš by jste měl platit jak mourovatý do městské kasy !

David Hawiger řekl(a)...

Ještě, že existuje něco jako "netiketa". Jak však bývá v internetových diskusích stále častějším jevem, tato pravidla jdou do ústraní.
Inu, jako v celé naší společnosti...

Anonymní řekl(a)...

Po víc jak 20 letech vládnutí skoro stále stejné místní politické garnitury, jejíž je i Juračka členem, mají už místní na co vzpomínat a co si připomínat. Ono se říká "Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá". Nebo také "Na hrubý pytel hrubá záplata".
Jiřina

Anonymní řekl(a)...

Jasná volba.
ANO bude líp.
Ale bacha na skokany ze strany
do strany.

Anonymní řekl(a)...

Jedině KSČM ví jak těmto skokanům
nakopat do p----e.

Anonymní řekl(a)...

Zastupitel Juračka,pardon PhDr. je správný český název titulu je spoluautor Programu...proč k v komisi,která nebyla honorována nebyli přizvánii vedouácí tří kulturních zařízení, kterých se to týká. Zdůrazňuje, že tuto práci dělal ve volném čase, asi jí ušetřil při práci na špatném řízení firmy Ekoltes, dobře honorované. Není jasné proč se tři celkem nesourodé kulturní zařízení takto slučují, když mohli zůstat i bez ředitelů řízeny přímo odborem města. Už se zase chystá výběrové řízení na nového ředitele, určitě jejiž vybrán dnes,známe jak taková řízení dnes probíhají. Pan zastupitel by se tak malám obulusem za tuto funkci nezatěžoval. On míří víše, pozor občane asi nejméně na místostarostu. Pro komunální politiku je Vladimíra škoda podel toho čím již prošel by se měl zajímat nejméně o senátora. Tam by svoj idee v kolektivu jemu rovných s ODS a TOP 09 uplatnil. Možná by nešel i uplatnění jako ideolog a odborník na všechno u romnské firmy při Ekoltesu. Jaké finančí úspory přinesou městu spojení tří dnešních organizací? Toť otázka. Omlouvám se panu PhDr za málo spisovou češtinu a nějaké ty chyby. Mám sice jen o něco nižší vzdělání než náš zastupitel, ale určitě potřebnější pro společnost a občany tohoto státu. T.