6. 8. 2014

Anonym řekl(a)

je uvedeno v záhlaví jednoho z komentářů zveřejněného 28. července na webu Hranické listy.
Už před lety jsem dospěl k závěru, že anonymové jsou vesměs lidé plní žluče, většinou si libující v silných slovech, nezodpovědní v zacházení s informacemi a mnohdy lhaví. Připomínají brouka Pytlíka, který všechno ví a všechno zná. Neovládají pravidla věcné diskuse se zachováním respektu k odlišnému názoru. Jsou nebezpeční v tom, že vědomě manipulují čtenáře. To je také jediný důvod, proč se čas od času k některému z těchto komentářů cítím potřebu vyjádřit a uvést věci na pravou míru.
„Co nápad, to blbost“, píše anonym o mém působení. Dovoluji si několik svých nápadů pro osvěžení paměti uvést: rekonstrukce židovského hřbitova, synagogy, zámku, historického jádra, zřízení Městského muzea a galerie, Klubu seniorů, prodej obecních bytů nájemníkům, první Program rozvoje města Hranic, spoluúčast na vybudování plovárny a kanalizace v Drahotuších. V době mého působení ve funkci starosty se také plynofikovala většina místních částí, vystavěla se skládka domovního odpadu, začal se budovat Zámecký klub, připravovala se rekonstrukce parku, stavěly se cyklostezky, prováděla regenerace sídlišť, opravy škol… Napsat, že jsou to „blbosti“, je urážkou lidí, kterým tyto počiny slouží.
Sjezd z dálnice jsem neprosadil, připojení Hranic k dálnici bylo závazně schváleno v době, kdy starostou města byl Dr. Rudolf Novák. Bydlím v Komenského ulici a já i moje rodina tedy každodenně pociťujeme dopady enormní dopravní zátěže. Nelíbí se mi negativní vliv dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel. Žijeme však v době, kdy se už bez auta a dopravní infrastruktury neumíme obejít. Věřím, že kdyby dálniční přivaděč neexistoval, stejný nebo jiný anonym by mne kritizoval za to, že jsem ho nezařídil.
Komise pro rekonstrukci náměstí (patrně má pisatel na mysli komisi pro regeneraci městské památkové zóny) žádné jiné než výsledné řešení nenavrhovala. Něco o tom vím, byl jsem jejím předsedou. Umím si představit, že na náměstí by mohlo být více zeleně, ale tento návrh nezískal povolení orgánů státní památkové péče, což jsou instituce zcela nezávislé na městské samosprávě.  
Firma provozující parkování v centru města byla vybrána na základě řádného výběrového řízení. Tvrzení, že se jednalo o „přátelskou“ firmu a něco z toho „někomu skončilo v kapse“ je vědomou pomluvou. Pokud je pisatel o tom přesvědčen o tom, že se uplácelo, je jeho občanskou povinností informovat orgány činné v trestním řízení.   
Problém dopravy zatěžující občany bydlící na náměstí nemá jiné řešení než vytvoření pěší zóny. To jsem pochopil na základě diskusí v pracovní skupině, jejíž vznik jsem inicioval. Původně jsem se domníval, že by mohly pomoci určité dílčí změny v jejím směřování, ale zjistil jsem, že se tím problém nevyřeší. Pokud pisatel ví, jak tento složitý problém vyřešit, ať se obrátí na zastupitelstvo, kde může počítat s mou podporou. Být absolutním monarchou, jak zaznělo v jednom z komentářů, zavedl bych v centru města pěší zónu.
Funkci člena dozorčí rady společnosti Ekoltes jsem nedostal jako odměnu za nějakou „vstřícnost“ a ani jsem se o tuto pozici neucházel.  Zastupitelstvo usoudilo, že by v orgánech této společnosti měl zasednout i jeden zástupce opozice a funkce mi byla nabídnuta. Přijal jsem ji až poté, co tento krok projednala a odsouhlasila má volební strana.  Jsem si vědom, že na podobné posty patří odborníci, mezi které se v tomto případě nepočítám. Situace je však taková, že orgány společnosti Ekoltes jsou obsazeny (až na dvě výjimky) nikoliv odborníky, ale zástupci politických stran. V tomto volebním období však v zastupitelstvu není politická vůle tento stav změnit. Za dobu svého působení v dozorčí radě jsem nicméně navrhl několik změn, včetně změny ve vedení společnosti. Do voleb jdu s tím, že v dozorčí radě skončím. Naše strana Hranice 2000 bude prosazovat zrušení dozorčí rady i představenstva a zřízení tříčlenné správní rady složené z odborníků hájících zájmy města.
V závěru svého „komentáře“ se náš anonym otřásl hrůzou z mého působení v oblasti kultury. Tím má zřejmě na mysli mé působení v řešitelském týmu, který zpracoval zastupitelstvem nedávno schválený Program rozvoje kultury do roku 2020. Nezbývá mi než skončit výzvou: zpracujte jiný program a přesvědčte zastupitelstvo, že je lepší než ten náš. Předtím se ale naučte ovládat mateřský jazyk a osvojte si základy pravopisu.
PhDr. Vladimír Juračka 

8 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Pan Juračka je politická mrtvola.
Nevolit Hranice 2000

Anonymní řekl(a)...

Autor článku vesměs realitu různě překrucuje a přizpůsobuje svým potřebám. Příklad:
"Firma provozující parkování v centru města byla vybrána na základě řádného výběrového řízení."
Například Ekoltes dostal od tehdejšího starosty Juračky na předložení nabídky pouze několik dnů. Existují různé metody k prosazení toho, co chci.
Obhajovat tak nevýhodnou smlouvu s externím dodavatelem, navíc na tak jednoduchou zakázku je do nebe volající drzost. Stála město několik milionů zisku. I menší města realizovala tento systém parkovného ve vlastní režii.

Anonymní řekl(a)...

Vladimíre, utírejte si často koutky. Práší se vám od nich, jak v písečné bouři.
Dokud nezveřejníte smlouvu o parkování a účty o tom kdo vám platil kampaň za zvolení do senátu, bude prachu stále nekontrolovatelně přibývat. Mohlo by se vám státi, že na hubu dostanete autoplachtu, abyste nezhoršoval již tak vysokou prašnost ve městě.

Anonymní řekl(a)...

Tento článek je ohromná legrace. Málokterý ňouma si dá seznam svých přehmatů a tunelů rovnou na internet :o)

Anonymní řekl(a)...

Znalost češtiny je hezká věc , ještě tak neztrácet paměť. Výběrové řízení na prodej městských bytů. Komise vybrala HB- Real Vsetín, ovšem Vladimír nařídil nové výběrové řízení , kde vyhrála RK Sever z Ústí nad Labem. Vladimíre, lež má krátké nohy!

Anonymní řekl(a)...

Já už bych se odporoučel na smetiště dějin. Jsou to trapné pokusy být znovu starostou. A stou češtinou už běžte někam. Raději špatně mluvit, ale být čestný. Než být nečestný jazykovědec.

Anonymní řekl(a)...

Ach ten náš Vladimír!Češtinou se ohání, chudák nebohý. Oni jej všichnido do koryta v Ekeltesu nahnali a on se bránil,nechtěl, chudák! Kolik mu to asi ročně nasype do kapsy?A raději se na občany vykašlal ohledně náměstí,korytko je holt korytko. Lže až se práší, ohání se, že úřady zakázaly více zeleňe na naměstí! To si on vymyslel nesmyslný vodní prvek a omezil možnost více zeleně, nedal na odborníky z odboru životního prostředí. A na řádné výběrové řízení na parkování, v tom nemá náš chudák Vladimír prsty? O kolik okradl město tímto počinem, to by se asi dalo lehce spočítat. Snad to někdy někdo ještě udělá. A co prodej městských bytů,to bylo také velmi čisté a průhledné, že! Vladímír již zapoměl, "jak bojoval za občany, aby nebyl sjezd do Hranic tam kde je, ale tzv. podnikatelská loby jej zmátla a on se podvoli",že! Chudák je dobré něco svést na někoho, kde se nemůže branit. Kde se stratila studie starosty Nováka na částečný obchvat města milý Vladimíre, asi jste na ni raději zapoměl. Myslím, že člověk charakteru Vladimíra se hodí na jakoukoliv práci, je odbotník na Ekoltest, životní prostředí, dopravu a hlavně peníze a hlavně by zase rád otravoval na radnici. Občané města nenechte se zblbnou takovým jaký je jmenovaný, který touží po moci a ovládat druhé. Každý se nemůže pyšnit titulem PhDr. a možná není nejlepší v češtině, ale jsou lidé, kteří i bez poho jsou čestní,pracovití a nejsou lumpové. To že sehrál roli pro spojení tří institucí kultury je zajímavé, napřed by měli ale říci, kolik to přinese úspor.To se nedá v tom dokumentu řadně zjistit. Teď ten spolek dvou tisíc navrhuje úpravy v Ekoltesu, už si hrábl a proč to nenavrhli o tři roky dříve? Závěrem jedna věta pan PhDr je sedmilhář a procuje jen s tím co se mu hodí, jinak se mu od huby práší a má velmi krátkou paměť. A takového starostou nechceme stačilo dvakrát a činnost v zastupitelstvu. Mirouslav Klousek

Anonymní řekl(a)...

Do voleb jdu s tím, že v dozorčí radě skončím. Naše strana Hranice 2000 bude prosazovat zrušení dozorčí rady i představenstva a zřízení tříčlenné správní rady složené z odborníků hájících zájmy města.
Nevěřit ani slovo.
Strana Hranice 2000 je banda přeběhlíků.