22. 7. 2014

Hranické kulturní léto

...  je v plném proudu. Je na místě ocenit jak výběr zpěváků a skupin, tak i organizační zajištění.
Měl jsem o víkendu pracovní návštěvu. Ocenili naše město jako pěkné a udržované.
Při procházce městem však narážíte na některé nepříjemnosti.
Celou neděli na náměstí u tzv. vodního prvku nepořádek v podobě rozbitých sklenic od piva,
které se válely pod lavičkami. S vnoučkem jsme náměstí raději opustili aby nedošlo k poranění.
Samozřejmostí jsou dnes již láhve od alkoholu prakticky po celém městě. 
Je na místě zajistit úklid také v sobotu a neděli. Alespoň na tom opěvovaném náměstí.
V parku opět bazén pro některé spoluobčany, které jsem upozornil, že plovárna je o něco dál.
V altánku uvolněné prkno. Pro děti opět překážka. 
Mám pocit, že  by to chtělo opět kosit. Můj školník se stará o 10 000m2 travnaté plochy
a běžte se podívat, jak máme krásný trávník. Jen je potřeba situaci řešit operativně. Kolik že to má EKOLTES funkčních sekaček?
O dovolené jsem navštívil Svitavy. Prakticky kolem celého náměstí se nachází podloubí.
Je vidět, že místní se starají. Čisto a pořádek.
Trochu se chci i odpovědných zastat. Je to všechno o lidech. V Hranicích jde o pár desítek
neukázněných jedinců. Bohužel, potom i za ně musí být úklid. Oni ti neukáznění jedinci jsou i mezi přizpůsobivými. Stačí se jen podívat, jak parkují se svými drahými a silnými miláčky. Všude!
Hezké a slunečné dny Vám přeje M. Raindl, zastupitel

6 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Pane Raindle pravda pravdoucí. Udržovat pořádek si vyžaduje zvýšenou snahu těch, jak píšete, odpovědných. A jsou skutečně odpovědní? AB

Anonymní řekl(a)...

Ono vše začíná od bezpečnosti ve městě. Pokud jsou v ulicích strážníci bude i pořádek, Podívejte na Tř.1.Máje, denní verbální napadání tlupami mladých z ubytovny, odhazování vajglů a plivání na zem, kouření žáků za holičstvím u Alberta, močení na holičství, to vše pod kamerou městské policie. Mohla bych pokračovat o dění v herně Sport baru, zcizování v prodejně Albert, ale bylo by plakání na špatném hrobě. Závěrem mne jen napadá, kdo je předseda bezpečnostního výboru města Hranic...?

Anonymní řekl(a)...

Kdyby městští ozbrojení šimpanzové známí pod názvem městská policie konali svou práci tak jak mají, nemohli by cikáni zamořovat ten podivný požární bazének na náměstí a opilci rozhazovat flašky. Lepší zdroj příjmů ovšem pro ně je pokutovat špoatně zaparkovaná auta. Ale i ta selektivně dle stupně příbuznosti a kamarádšoftu. Případně parkují v zakázaných oblastech sami svá šimpanzí vozidla. Ale opět platí - jak blbý občan tak blbá správa města.

Anonymní řekl(a)...

Do obchodu se nahrne početná řvoucí rodina, děti si rvou do kapes čokolády, muži flašky s alkoholem, přitom častují prodavačky i nakupující , který se je snaží slušně upozornit na jejich protizákonné chování sprostými výrazy a výhružkami.
Nechají po sobě spoušť do pěti tisíc korun, což je přestupek. Pak jako na povel zmizí.
Teď mi řekněte, jako takovou to lidskou sebranku chcete hnát k odpovědnosti a k čemu je ta vaše městská policie ?
Dodnes na tyto lidi SI NIKDO NETROUFL Z NAŠICH ZÁKONODÁRCŮ VZÍT POŘÁDNÝ METR DO RUKY ....

Anonymní řekl(a)...

Vážení jsem sice předseda komise prevence kriminality. Dělám co se dá. Komise doporučuje Radě města. Nemá žádné rozhodovací pravomoci. Přečtěte si zákon o obcích. Nadřízeným městské policie je vždy starosta města.
Já se snažím aby ve městě byl pořádek. Přečtěte si zápisy z jednání komise.
Ale jsem rád za kritiku. Zlepším činnost komise. Hezký den M. Raindl

Anonymní řekl(a)...

Pane Raindle těm, kdo se o dění ve městě zajímají, je jasné, že komise, tedy poradní orgán rady města není tím, kdo nese zodpovědnost za stav města. Vám patří dík za mnohaleté trpělivé upozorňování na nedostatky.
Účet skupince politiků, která si stále dokola navzájem vyměňuje žezlo na radnici musí vystavit voliči. Na podzim bude možnost. Využijí ji ti, kteří nejsou spokojení?