5. 2. 2014

Připomínky k projektu nezodpovězeny

Co odeznělo na zasedání zastupitelstva města 12. prosince 2013, část týkající se projektu rekonstrukce kanalizace ve Velké a výstavba kanalizace Pod Hůrkou (navazujeme na dva předešlé příspěvky).

Starostka ing. R.Ondriášová:
 „Pan inženýr Hübl nám tady několikrát v podstatě hovořil o kanalizaci ve Velké, o vypouštění odpadních vod ve Velké. Já jenom se osobně domnívám, že zastupitelstvo nemá pravomoc ukládat něco orgánu státní správy." 
(Pozn. red.: Z kontextu vyplývá, že R.Ondriášová má na mysli oddělení vodního hospodářství na radnici.)
Roli a kompetenci vodohospodářského orgánu při schvalování projektu o něco později paní starostce vysvětlila zástupkyně vedoucího odboru na úseku životního prostředí ing.T.Drábková – viz níže.

Zastupitel Mgr.M.Raindl:
„Je tady někdo kompetentní, kdo by vyvrátil tyto návrhy pana inženýra? Vidím u něho obrovský zájem dořešit tuto situaci. Jeho argumenty jsou pro mě velmi významné. Probírali jste to na radě?“

Radní ing.K.Hübl:
Probírali jsme to na radě, ale byl jsem tam s tímto názorem osamocen“.

Zastupitel Mgr.M.Raindl:
„Mě by ten názor rady zajímal“.

Starostka ing. R.Ondriášová:
„Rada ani zastupitelstvo nemá žádnou pravomoc něco ukládat orgánu státní správy. Minule jste tady měli vyjádření projektanta, který jednoznačně napsal důvody, proč je to ve Velké navrženo tak jako tak. Měli jste i podpůrné stanovisko VaK. Řekli, že tak jak je to ve Velké, tak je to správně.“
Vyjádření ing.T.Drábkové k opakovanému argumentu o státní správě odeznělo na zasedání později. Naleznete je níže.
Paní starostka se dále opírá o vyjádření projektanta, který kritizovaný projekt za spolupráce s VaK zpracoval. Potěš pánbůh jestli máme starostku a radní, kteří skutečně mysleli, že by stanovisko projektanta a VaK mohlo vypadat jinak, než ono „tak jak je to ve Velké, tak je to správně“.   Pokud by paní starostka a rada města skutečně chtěla nezávislé stanovisko, obrátila by se na nezávislé odborníky.

Radní ing.K.Hübl:
„Posledně jsme tady dostali nějaký materiál od projektanta. Já jsem si půjčil projekt, podrobně jsem ho prostudoval a napsal jsem poměrně rozsáhlou odpověď. Bohužel čím hlouběji se do toho projektu dívám, tak zjišťuji horší skutečnosti. Připadá mi to, když to hodně zjednoduším, že opravujeme Trabanta za cenu Rolls-Royce. Je to docela hrůza.
Nesporný je nesoulad projektu s implementačními podmínkami toho operačního programu. Nedodržíme počet ekvivalentních obyvatel, nedodržíme ty větve, kde nebudou trvale napojeny objekty, čili délka kanalizace bude jiná, fond nám to neuzná. Mám s tím i praktické zkušenosti, protože v této oblasti pracuji.
Problém je i s vložkováním původní jednotné kanalizace ve Velké. Fond to připouští, ale musí to být zdůvodněné, musí to být opodstatněné. Ale já jsem tam nenašel nějaký relevantní důvod, proč by se mělo dělat nějaké výrazně dražší řešení oproti oddílné kanalizaci a navíc tam budou další a další problémy. Například s balastními vodami v přípojkách. Takže se vynaloží řádově 43 milionů korun a může se stát, že těch balastních vod tam může být tolik, že to nebude možné připojit ani na čistírnu.
Druhá věc je, jaké bude stočné? Musí se udělat výběrové řízení na provozovatele. Pokud by to neprovozoval VaK, tak VaK bude měřit, kolik se vypouští z jednotné kanalizace na čistírnu a z toho bude fakturovat stočné. Čili bude fakturovat veškeré dešťové a balastní vody, my vybereme akorát stočné za splaškové vody od obyvatel. Pokud by to takto dopadlo, tak město bude za stočné doplácet značné částky.
Je tam spousta nedořešených problémů…neřešeny dešťové oddělovače, dešťové zdrže, atd., atd.
Byl bych rád, aby se z toho udělala analýza a řeklo se, kdo je za co zodpovědný a vyvodit závěry, aby se to u dalších projektů neopakovalo."

Na žádost zastupitelky V.Zapatové se vyjadřila zástupkyně vedoucího odboru na úseku životního prostředí ing.T.Drábková takto:
„Připomínky se týkají operačního programu. A to my neřešíme. My jsme povolovali nebo odsouhlasovali projekt, který byl zpracován v roce 2010, na který se podala ta žádost. Neexistovalo žádné rozhodnutí, že by se řešila oddílná kanalizace.“
Slovy laika – vodohospodářský orgán vydal své rozhodnutí k projektu, který dostal na stůl. Jiný neobdržel.  Paní starostce se přehodit zodpovědnost na někoho jiného nepodařilo. Tady by snad ale o přehazování horkých brambor jít nemělo!

Zastupitel Mgr. M.Wildner:
„Zdá se mi, že z toho děláme výrobní poradu pane inženýre. To jsou věci, které musí řešit inženýři, kteří to projektují a nám v podstatě předložit s komentářem věci hotové, jasně naprojektované. Já si nedovolím tady polemizovat s Vámi, jestli to je dobře nebo špatně. Takže žádná výrobní porada a já myslím, že bychom měli ukončit debatu nad tímto bodem a nechat hlasovat o tomto bodu.“
Kdo nechce slyšet a kdo nechce porozumět ani tomu, čemu rozumí i děti ze základní školy, ten mluví jako Mgr. Wildner

Radní ing.K.Hübl:
„Bavil jsem se o tom z toho důvodu, že jsou to poměrně značné částky v řádu desítek milionů, které budou vynaloženy na tento projekt. Při přípravě nebyla zpracována žádná studie proveditelnosti. Běžně se to dělá tak, že se posoudí více řešení. Základní řešení je vždy oddílná kanalizace. To je zásadní chyba, která se udělala, důsledky se ponesou a nebudou to jen investiční náklady, ale potom i provozní náklady, které mohou být několikanásobně vyšší. V této fázi jsou to reálná rizika, která tomuto projektu (Velká) hrozí.
Bylo vydáno rozhodnutí a v tom rozhodnutí jsou závazné ukazatele. Myslím si, že průzkum, kolik lidí se na novou kanalizaci Pod Hůrkou napojí, se měl udělat už dávno. Je tam 27 objektů, které jsou v současné době trvale obydleny, a nedovedu si představit, jakým způsobem by se tam mohlo napojit přes 300 lidí. To je na první pohled nereálné.“

Návrh usnesení předložený ing. K. Hüblem:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání ukládá:
1. Odstranit nesoulad projektu s implementačními podmínkami OPŽP.
2. Doložit způsob odstranění balastních vod z kanalizačních přípojek rekonstruované jednotné kanalizace ve Velké.
3. Doložit výpočet stočného ve Velké v r. 2015 po rekonstrukci kanalizace včetně vlivu odpisů na cenu stočného.
4. Stanovit zodpovědnost konkrétních osob za případné sankce za porušení podmínek
poskytnutí podpory.
5. Vyčíslit další vícenáklady nutné na zajištění splnění podmínek poskytnutí podpory.
T: 12.12.2013
O: Ing. Radka Ondriášová

                                                       Výsledek hlasování:

(mpo) 

10 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Proč se neobrátite na OPŽP.Nebo to necháte na nás občanech.

Anonymní řekl(a)...

Bylo by dobré, kdyby se ozval někdo z redakce. Ale čtu články na tomto webu už několik let a proto si myslím, že jim jde jen o poskytnutí informací, které jsou pro nás obtížně dostupné. A nechávají na nás, jak s nimi naložíme.
Joska

Anonymní řekl(a)...

Ke komentáři „Proč se neobrátíte..“:
Hranickému deníku radnice asi platí za zveřejňování svých článků pěkné prachy, takže jeho redaktoři musí být při psaní opatrní. Tak buďme rádi,že Hranické listy jsou tady. Máme víc informací a možnost udělat si svůj vlastní názor. Třeba letos před komunálními volbami.
Majka

Anonymní řekl(a)...

Nejdříve odmítavé,rádoby duchaplné řečičky Ondriášové, Wildnera a Haši a nakonec se titíž zdrží hlasování. Zbabělci.

Anonymní řekl(a)...

Už hledají, kde tesař nechal díru.

Anonymní řekl(a)...

Slečno Ondriášová ty kdo nevydělávají miliony zajímá o kolik budou kvůli dražší investici ve Velké platit víc na stočném. Vy můžete všechno prý jste i ve vedení VaKu proč to nenecháte vypočítat i bez hlasování? Nebo to víte a raději nechcete říct?
Josef, Velká

Anonymní řekl(a)...

Mají strach schválit též stanovení zodpovědnosti konkrétních osob za případné sankce.
Hlava mi nebere, jak to jde dohromady s přihlouplým omíláním, že je všecko jak má být?
A ten Wildnerův monolog je na posrání.

Anonymní řekl(a)...

Pro pana Josefa z Velké
Pokud vím již několik let stočné nikdo ve Velké neplatí. A cena stočného nemůže být větší než v Hranicích, protože čištění odpadních vod bude probíhat na čistírně v Hranicích.
Do stočného se náklady na kanalizaci nezahrnují. Asi byste byl radši, aby se celá Velká rozkopala a udělala pouze splašková kanalizace v místech , kde už je kanalizace oddílná. Nikdo Vám tady asi nenapíše, že nová kanalizace vedle stávající jednotné znamena budování kanalizace v území, které je značně zasíťováno - je tam vodovod, plyn, elektřina, a další sítě, dále by se musel udělat nový povrch komunikace. Také Vám zde nikdo neřekne, co by pro obyvatele, kteří bydlí v části Velké,kde bude probíhat rekonstrukce stávající jednotné kanalizace, autorem článnku navrhovaná stavba oddílné kanalizace přinesla za nutné úpravy jejich vnitřní kanalizace. Do splaškové kanalizace totiž nelze vypouštět dešťové vody spolu se splaškovými. Lze tam vypouštět pouze splašky. Takže napojené nemovitosti by si musely rozdělit odpadní vody a vybudovat nové splaškové přípojky.

Anonymní řekl(a)...

Oprava Pro pana Josefa z Velké

Asi byste byl radši, aby se celá Velká rozkopala a udělala pouze splašková kanalizace v místech , kde už je kanalizace oddílná - bohužel šotek, ne oddílná, ale jednotná.

Anonymní řekl(a)...

Pro pana Josefa z Velké

Stočné se ve Velké skutečně nevybírá. Správné to ale zřejmě úplně není.
Veškeré náklady na kanalizaci platí město Hranice ze svého rozpočtu, zatímco u kanalizace v majetku VaK jsou veškeré náklady včetně odpisů zahrnuty do stočného.
Cena stočného je regulovaná a zřejmě po vybudování kanalizace nebude příliš větší než v Hranicích.
Znamená to však, že na stočné ve Velké bude muset přispívat majitel kanalizace.

Pokud se ve Velké vybuduje oddílná kanalizace budou pořizovací náklady výrazně menší a samozřejmě i odpisy a další provozní náklady budou výrazně menší, což znamená, že i majitel kanalizace bude méně doplácet na provoz kanalizace ve Velké.
Snad by tedy stálo za zvážení zda Velkou rozkopávat ano nebo ne.
Území ve Velké je zasíťováno, tak jako v jiných obcích a přesto se převážně buduje nová oddílná kanalizace a majitelé si musejí budovat nové vodotěsné přípojky splaškové kanalizace.
V současné době se připravuje zpoplatnění odvádění dešťových a ostatních vod do jednotné kanalizace, tak jak to je v Rakousku, Německu a dalších zemích.
U nás stočné za dešťové vody platí zatím pouze podnikatelé, ale brzy budou platit i obyvatelé. Ročně na 1 m2 spadne cca 700 l, tak si každý může odhadnout o kolik se mu navýší stočné pokud se bude rekonstruovat jednotná kanalizace.
Problém je ještě daleko složitější a nelze to zde jednoduše popsat.
Variantou také je vybudování u každé nemovitosti samostatné domovní ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD, která musí splňovat limity požadované vodohospodářským orgánem. Potom se Velká nemusí vůbec rozkopávat a občané nemusí platit stočné, tak jako dosud. Pokud to tak obyvatelům Velké bude vyhovovat, problém by mohl být vyřešen a město nemusí kanalizaci vůbec budovat.

19.února 2014 Ing Karel Hübl