24. 9. 2012

Proč mají Hranice zastoupení v řídících, popřípadě kontrolních orgánech společností s kapitálovou účastí města?

Odpověď na tuto otázku není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Pokud se někdo bláhově domnívá, že proto, aby m.j. monitorovali a v případě potřeby ovlivňovali rozhodovací procesy v zájmu občanů města, tak se mýlí. Zde jsou dva příklady:

- Koncem roku 2008 a v prvním pololetí 2009 proběhla ve třech etapách rekonstrukce Komenského ulice, pokud si pamatuji správně, představitelé města tehdy uváděli náklady ve výši 15 mil. Kč.


V roce 2011 byla čerstvě opravená ulice opět na dlouhou dobu uzavřena a rozkopána v prostoru křižovatky u Panenky Marie. A letos opět uzavřena a v ještě větším rozsahu rozkopána v prostoru křižovatky s ulicí Skalní. Obě tyto výluky, které dlouhodobě znemožnily průjezd jednou z nejfrekventovanějších městských komunikací a znamenaly rozsáhlé ničení toho, co bylo vybudováno v letech 2008 a 2009, mají na svědomí Vodovody a kanalizace Přerov. V roce 2008 nás radnice informovala, že město opravu Komenského plánuje již několik let, musela ale počkat, až rekonstrukce svých sítí realizují plynaři a vodaři. Generel kanalizace v Hranicích, který se detailně zabývá stavem a potřebami oprav a rekonstrukcí místní kanalizační sítě byl zpracován ve druhém pololetí 2007.
Na základě povolebních „dohod“ koalice na radnici (útlocitný výraz pro výsledek trhání toho, co naši politici považují za svoji volební kořist)  zastupuje město v představenstvu VaK Přerov starostka R.Ondriášová, před ní to byl M.Nehyba. Hranice vlastní přibližně 10procentní podíl ze základního kapitálu této společnosti o výši necelých 990 mil.Kč.

- Za druhý odstrašující příklad může posloužit způsob řízení městské společnosti Ekoltes. Stalo se již místní tradicí, že placená místa v představenstvu a dozorčí radě této společnosti jsou bez uzardění rovněž považována za odměnu pro vítěze místních komunálních voleb. Takže se dnes už nikdo nepozastavuje nad tím, že většina politiků katapultovaných do funkcí v představenstvu a dozorčí radě Ekoltesu nemá ze svého „civilního“ zaměstnání a absolvovaného vzdělání dostatečnou průpravu, znalosti a zkušenosti. Kam to vede, ví dnes v Hranicích téměř každý. Důsledky mnohaleté neschopnosti řídit a kontrolovat jsou sváděny na občany města, kteří přebírají do svých rukou řešení toho, co politici ve vedení Ekoltesu neumí. Aby nikdo nezůstal na pochybách, že žijeme v Kocourkově, zmohli se tito politici jen na právní tahanice s občany, kterým by měli sloužit. A kus Ekoltesu, se kterým si neví rady, raději prodají. Na rozdíl od některých spoluobčanů se ale nedomnívám, že budou pospíchat s prodeji dalších částí Ekoltesu. Zabili by si svoji dojnou krávu. A v úvahu je třeba brát ještě jednu místní raritu. Lidé, kteří odchází pro svůj věk, opotřebení a únavu do penze ze svého zaměstnání, jsou na druhé straně schopni sloužit do roztrhání těla „ku prospěchu občanů města“ v Ekoltesu řadu dalších let a když je potřeba i po dovršení 70let. A pro tyto naše obětavé místní politiky je přece nutné ve vlastnictví města aspoň kousek Ekoltesu zachovat a i po prodeji kotelen počty obětavých politiků v představenstvu a dozorčí radě Ekoltesu nesnižovat, ale naopak zvýšit! Rovněž úvahy o tom, že by se politici v souvislosti s prodejem kotelen měli vzdát svých platů v Ekoltesu jsou iracionální. Naopak bude třeba vyplatit mimořádné odměny! Víte co je s prodejem kotelen spojeno práce?
J.Navrátil

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Vážený pane, opět jste trefně popsal celou situaci.
Oni se všichni tak nějak drží navzájem. A proto si dělají menší či větší úsluhy. Už vzali do party i Hranice 2000. Vždycky se nějaká prebenda najde. A co na to paní Tvrdoňová a její zásady? NIC!
Takže nezbývá než volit komunisty. Ti snad jsou čistí.
Karel S.

Anonymní řekl(a)...

komunisty? no to jste asi nikdy neviděl zápis z porady vedoucích odborů městskoho úřady, kde se neprobírá téměř už nic jiného než podněty pana Raindla, které se musí vyřešit IHNED. Zastupitelé se chovají jako nadlidi a nemám iluze, že by všech zde tak kritizovaných výhod využívali úplně všichni, co by se k tomu dostali. A zejména známostí s ekoltesem.