3. 8. 2012

Vláda hodlá vystavit stopku obsazování dozorčích rad a představenstev politiky

www.zpravy.rozhlas.cz,  25. července  2012 v 09:29  

Dozorčí rady městských a státních podniků by už neměly sloužit jako štědře placené trafiky pro politiky. Vláda chce, aby v nich seděli odborníci, a dnes posoudí materiál, který zpřísňuje pravidla obsazování těchto postů.
Nová pravidla se mají vztahovat na všechny podniky a obchodní společnosti, ve kterých má stát nebo územní samosprávný celek podíl, a to včetně jejich dceřiných společností. 
Ministerstva a územní samosprávné celky mají do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona zveřejnit seznam podniků a obchodních společností. U každého státního podniku a u každé obchodní společnosti mají navíc uvést charakteristiku jednotlivých funkcí, kterých se výběr týká. 
Větší důraz se má klást na odbornost a zprůhlednit se má i systém odměňovaní členů dozorčích rad a představenstev. 
Pokud bude vláda s předlohou souhlasit, připraví příslušná ministerstva do září paragrafové znění zákona. Do legislativního procesu by se norma mohla dostat na začátku roku. 
Předlohu vítá nezisková organizace Ekologický právní servis. Advokát sdružení Martin Fadrný má ale k materiálu několik výhrad: 
„Myslíme si, že by lidi do dozorčích rad měly navrhovat expertní komise, nikoliv samotní politici. Bylo by dobré, kdyby jednání bylo veřejné a kdyby došlo k nějakému odůvodnění volby. Ve druhém sledu je potřeba říct, že je celkově nutné zvýšit odpovědnost těchto lidí v dozorčích radách například tím, že se kompletně přepíšou stanovy obecních a státních podniků.“ 

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Kecy. Pravicová vládá a socdemáci drží vždycky spolu. A Lidové Milice je budou střežit a chránit.

Anonymní řekl(a)...

Tím hůř pro ně. Až to praskne, bude to o to horší.