20. 2. 2012

Nerozumím tomu, co se děje na radnici

Zdeněk Špiřík

V souvislosti s diskuzí o uzavření průjezdu aut centrem města se opět rozhořela diskuze o retardérech v Komenského ulici, která s přestávkami trvá od doby, kdy byly postaveny. Již na konci roku 2009 zastupitelé uložili vedení města řešit negativní dopady zvoleného řešení na životní prostředí. Kromě hlouposti spočívající v návrhu položit na novou vozovku v Komenského ještě nový bezhlučný povrch jsme se však za více než dva roky ničeho nedočkali. Až v posledních dnech jsme si mohli přečíst v Hranickém deníku toto prohlášení představitelky města:

„Dostali jsme už povolení na snížení prahů a na prodloužení nájezdů. Námi navrhovanou výměnu kostek za zámkovou dlažbu, která by snížila hlučnost, nám ale nechtějí povolit. Nyní čekáme na odpověď na dopis, který jsme jim v lednu poslali, pokud nepřijde kladná odpověď, chceme zkusit i osobní jednání“.

Nyní už můžeme jen zmínit obecně známou zkušenost, že ten, kdo chce skutečně v takovém jednání uspět, má větší naději na úspěch, když nejdříve jedná osobně. Tedy před tím, než schvalující orgán naformuluje své stanovisko v písemné podobě. Nezbývá nám tedy než doufat, že nám odstranění kamenných kostek na nájezdových rampách retardérů v Komenského ulici bude povoleno.

V této souvislosti mě proto udivilo (když jsem ve sněhu poprvé narazil na dva zcela nové retardéry v opravené Studentské ulici) že se stejné chyby radnice dopouští opakovaně.
V případě Studentské není město vázáno žádnými podmínkami vyplývajícími z dotace poskytnuté na Komenského ulici. Oprava Studentské ulice byla financována z prostředků města. 
Studentská ulice
Proč žádá město o povolení výměny kostek v ulici Komenského a přitom ve Studentské nechá v tomtéž okamžiku nájezdy na dva nové retardéry osadit týmiž „kočičáky“, které podstatným způsobem ovlivňují nájezdové poměry vypočítané v TP 85 pro projektování tohoto typu retardérů? Zmíněné technické podmínky počítají při návrhu sklonu nájezdové rampy s rovným povrchem. Pak např. v Komenského ve skutečnosti nemáme retardéry dle TP 85 na rychlost 30km/hod, ale díky „kočičákům“ reálně možná jen na 20km/hod. Nevěřícím Tomášům doporučuji srovnání s přejezdem retardéru s hladkým povrchem u Domu mládeže Střední lesnické školy (viz foto).
U Domu mládeže Střední lesnické školy


A to už se ani neptám, proč naši představitelé nepoužijí sofistikovanější řešení, což samozřejmě neznamená rezignovat na bezpečnost chodců. K jejich bezpečnosti a k ochraně místních obyvatel by ale měla patřit i ochrana před hlukem, polétavým prachem, atd.

Vždycky jsem si myslel, že retardéry v podobě překážek na silnici mají za cíl brutálním způsobem přinutit nedisciplinované řidiče ke snížení rychlosti na předepsanou výši. V Komenského tedy na 30km/hodinu. Touto rychlostí se tam dá projet bez ničení tlumičů a přední nápravy jen jedna překážka. Co to znamená pro životní prostředí jsme nesčíslněkrát popsali. Ve Studentské jsem tvrdě narazil při rychlosti asi 40 km/hod. Přitom tam rychlost omezena jako na Komenské není.
Přestávám rozumět, o co vedení našeho města jde...
Studentská - Hviezdoslavova se postupně stává odlehčovací trasou pro Třídu 1.máje. Je mi líto obyvatel této lokality, ale tento trend související se zvyšováním intenzity dopravy bude pokračovat ať tam jsou jakékoli překážky. Problém je v tom, že každá z těch překážek v současné podobě vede ke zhoršení životního prostředí.
Je nesporné, že chodce je třeba před nezodpovědnými řidiči chránit. Hledejme však promyšlená řešení s výhledem do budoucnosti a nevytloukejme krátkodobě klín klínem.


Problematikou důsledků použití retardérů v Komenského ulici na životní prostředí podél této ulice jsme se na stránkách Hranických listů zabývali rovněž v níže uvedených příspěvcích (v řadě věcí jsou platné i pro situaci ve Studentské ulici):
Retardéry v Komenského –hranická rarita.
Výsledky měření hluku na městských komunikacích jsou tajné?
Kontrola dodržování Technických podmínek č. 85 při návrhu a realizacizpomalovacích prahů na Komenského ulici.
Měření hluku na místních komunikacích Nová, Komenského, Teplická, Přísady.

3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Proč? Protože nám "vládnou" amatéři. Nikde je není vidět, všechno řeší z kanceláře. Pro lidi tohoto města nic nedělají. Neppoužívají svůj rozum, ale zprostředkovaný různými institucemi. Máte pravdu. Jedno město a deset různých retarderů. Včetně mobilního před restaurací "Kongresové centrum".
Děláte to dobře "Hranické listy".
Ne opoziční, ale občanské.
Jarda B.

Anonymní řekl(a)...

Já tomu nerozumím taky, ale držím hubu. Máte vidět, jak mě mají rádi - na rozdíl od vás.
Zdena

Anonymní řekl(a)...

Jako za starých časů.
rrrr