16. 7. 2010

Vypuštění jezové zdrže v Hranicích


TISKOVÁ ZPRÁVA

Hranice na Moravě, 15. července 2010 - Jezová zdrž na vodním toku Bečva v Hranicích bude mimořádně vypuštěna od 19. července po dobu 6 týdnů. Důvodem je odstraňování povodňových škod z roku 2009 a 2010 vzniklých na významném vodním toku Velička a Spojená Bečva. Povodí Moravy, s. p. bude zároveň provádět prohlídku a údržbu, případnou opravu pohyblivého jezu. 

Povodí Moravy, s. p. jako správce významného vodního toku Spojené Bečvy, Veličky   a vodního díla jez Hranice oznamuje, že ve dnech 19. 7.–29. 8. 2010 budou provedeny stavby  odstraňování povodňových škod 2009 a 2010, které vznikly po průchodu povodňových průtoků ve vyústní trati vodního toku Velička a městské trati Bečvy v Hranicích a Teplicích nad Bečvou.
Zároveň Povodí Moravy, s. p. provede prohlídku konstrukce jezu, včetně prahu, údržbu jezových segmentů a klapek, dále odstraní naplavené stromy z nadjezí, vyčistí svodné kanály a sběrné studny. Při vypuštění jezové zdrže se provede také kontrola břehového opevnění celého nadjezí, které je po celý rok zatopené vzdutou hladinou vody.
Pro údržbu, opravy a čištění zdrže či jezu se v měsíci září každoročně provádí po dobu 7 dnů úplné vypouštění jezové zdrže (tzv. srážka). Tento rok bude srážka mimořádná již v červenci a srpnu, a to po dobu 6 týdnů.
Po provedení prací bude neprodleně zahájeno opětovné napouštění zdrže tohoto vodního díla.

Zahájení vypouštění jezové zdrže začne 19. 7. 2010. Manipulace při vyhrazování se provádí po jednotlivých krocích pozvolna. K dalšímu kroku se přistupuje vždy po ustálení hladiny dle platného Manipulačního řádu jezu Hranice.
Tato srážka je v souladu s Rozhodnutím Městského úřadu Hranice, OŽP, k mimořádné manipulaci č.j. OZP/2927/10-3 ze dne 30. 4. 2010.
Důvodem bylo plánované odstranění povodňových škod z roku 2009, zároveň budou souběžně probíhat práce na odstranění povodňových škod letošního roku, které byly již zahájeny.


Bc. Eva Grodová
tisková mluvčí
Povodí Moravy, s. p.
Tel.: 541 637 390
E-mail: grodova@pmo.cz

Žádné komentáře: