25. 7. 2010

Poslední dění kolem kasáren Jaslo - bez komentáře.

                                                                                                              
                                                                                                                        6.7.2010
Vážený pane starosto,                                                                             
děkuji za přiloženou informaci. Postrádám však jakékoli podkladové materiály, na jejichž základě bychom mohli učinit kvalifikované rozhodnutí. Nevynechal jsem v průběhu volebního období ani jedno zasedání ZM, ale nejsem si vědom, že bychom někdy obdrželi informace o výsledcích jednání představitelů města s podnikatelskými subjekty a dalšími potencionálními partnery o některé části areálu kasáren ve smyslu studie o jeho využití. Stejně tak zastupitelstvu do dnešního dne nebyla předložena např. ani žádná ekonomická analýza využitelnosti vybraných částí, které by vyhovovaly rozvojovým záměrům města. Proto prosím o zaslání kopií písemných podkladů, zápisů, záznamů, atd. z jednání, která vedení města na uvedené téma vedlo a dále potřebných analýz, včetně ekonomických posouzení. Studii využití kasáren zpracovanou v minulém roce, ani jakoukoli její část nepotřebuji, mám ji k dispozici. Ta samozřejmě svým obsahem tento požadavek neřeší.
Předem Vám děkuji za zaslání požadovaných podkladů,
Zdeněk Špiřík.


                                                                                                                       22.7.2010 
Vážený pane  zastupiteli,
dovoluji si krátce odpovědět na Váš dotaz – kasárna Jaslo.
V současné době žádná jednání s podnikateli týkající se budoucího využití kasáren Jaslo neprobíhají.........
Mgr. Miroslav Wildner
starosta města Hranic

Po přečtení této odpovědi mi došla slova. Zbyly jen otázky – za co jsou pan starosta a paní místostarostka (pokud se nemýlím, zodpovídá za rozvoj města) placeni? Za žvanění a nejrůznější formy obstrukcí? A proč se vlastně z obecních peněz (za víc než milion korun) před více jak rokem nechala zpracovat teoretická úvaha o možnostech využití kasáren?

Zdeněk Špiřík 

   

Žádné komentáře: