5. 12. 2009

S Vašimi starostmi se obracejte na lampárnu.....

Zdeněk Špiřík


Obyvatelé domu stojícího za prodejnou Albert na Třídě 1.máje se na mne před týdnem obrátili s prosbou týkající se poruchy osvětlení parkoviště, příjezdové komunikace a chodníků v okolí jejich domu. V čem je problém jsem se dozvěděl z níže uvedené kopie dopisu zaslané městskou společností Ekoltes prodejně Albert.
Z dopisu vyplývá, že Ekoltes zajistil bezporuchové osvětlení v jedné části Hranic tím, že odpojil osvětlení v jiné části města. Nádavkem jsem obdržel prostřednictvím pracovníka Ekoltesu, aniž bych s kýmkoli z Ekoltesu na toto téma hovořil, vzkaz ředitele Vinklera, abych se s dotazy obracel na prodejnu Albert.

Panu řediteli přikládám fotografii, jak to v uvedeném místě nyní vypadá a našim čtenářům pro úplnost upřesňuji, že se jedná o osvětlení kolem domu, jehož všechny tři bloky se před časem odpojily od tzv. centrálního zásobování teplem Ekoltesu.


Žádné komentáře: