20. 12. 2009

Postřehy z jednání zastupitelstvaJiž tradičně je zastupitelstvo děleno na koalici a opozici. Od obou stran se však očekává, že budou společně řešit problémy města a přispívat ke spokojenějšímu životu svých spoluobčanů.

Realita je však mnohdy právě opačná, a to zejména ze strany koaličních zastupitelů. Ti se totiž pravidelně scházejí vždy před jednáním zastupitelstva a „nacvičují“ schvalování jednotlivých materiálů. Takže jsme mnohdy svědky jednotného koaličního hlasování, kdy názor starosty je vlastně názorem celé koalice.

Opoziční zastupitelé na straně druhé, svými konkrétními příspěvky a postřehy konstruktivně vstupují do jednání a vhodně usměrňují předkládané materiály. A co je na nich sympatické, jsou to právě oni, kteří přednášejí názory občanů a poukazují na jimi vznášenou kritiku nedostatků ve městě.

Např. na posledním zasedání zastupitelstva v prosinci 2009 ze strany vůbec nejaktivnějšího zastupitele Mgr. Miroslava Raindla zaznělo upozornění na zdroj prachu na Tř. 1. máje /několik týdnů ležící hromada písku, která tam leží i v době vydání tohoto příspěvku/, nepořádek před kinem a autobusovou zastávkou na náměstí 8. května, na poničené lavičky před hřbitovem, nepořádek na školní zahradě na Struhlovsku, přerostlé stromy. Dále na stížnosti občanů na hluk v sobotu a neděli ve Slavíči ze strany společnosti Pressbeton i na žádost občanů Teplické ulice o zklidnění této lokality, která se zřejmě stává zkratkou pro řidiče jedoucí na Valašské Meziříčí.

Mgr. Raindl ocenil i práci společnosti Ekoltes, zároveň je však třeba si položit otázku, zda nemá celou řadu těchto problémů sledovat někdo z kompetentních a za tuto práci placených pracovníků. Je však také třeba ocenit, že občané nejsou lhostejni ke svému městu a na nešvary otevřeně poukazují.

Jednou z dalších možností, jak přispět k řešení vzniklých obtíží, je i vyjádření v našich Listech. Uvítáme Vaše příspěvky, názory i konkrétní návrhy řešení. Stejně jako jsme ochotni je přednést a realizovat na jednáních zastupitelstva. Tak tomu bude i v roce příštím, volebním.

Popřejme si společně do nového roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. A navíc i dobrou práci se slušným finančním ohodnocením.

RedakceŽádné komentáře: