15. 5. 2015

Úvodní vystoupení nově zvoleného starosty města

            Vážení občané, vážení zastupitelé, vážení zástupci médií, vážení pracovníci Městského úřadu v Hranicích.

            Před volbami v loňském roce jsem jako občan i jako předseda MO ANO vyjádřil jasně, co bychom chtěli změnit, jak bychom si představovali správu našeho města a co považujeme za priority pro další období. Bez velkých slov a bez nereálných slibů.
Za nejdůležitější však považuji zopakovat, že město Hranice je naše společné, je to místo, kde žijí naše rodiny a kde vychováváme své děti. Práce samosprávy i úřadu tedy ovlivňuje každodenní kvalitu našeho života a je nutné nastavit nové vztahy.
Nebyl jsem spokojen a nejsem spokojen. Od roku 1990 se nám představitelé nové doby snaží vnutit, že demokracie je boj o moc, o posty a vyšší cíle. My občané jsme jaksi na okraji zájmů.

            Po volbách 2014 přišla do našeho Zastupitelstva řada nových osobností. Přestože vítězný program hnutí ANO nebyl v tomto okamžiku využit, sdělil jsem veřejnosti, že jsem spokojen.
Ve vlastních řadách jsem sklidil kritiku, ale vývoj mi dal za pravdu.
Kapitáni hospodářské sféry chtějí pokrok, výsledky a ne plané proklamace. Generace, která se vrací ze světa, nabízí své znalosti i zkušenosti. Doba se zrychluje a každý, kdo se uchází o důvěru našich občanů, by si měl sám pro sebe definovat, kdy je ještě přínosem pro společné věci a kdy je třeba přenechat správu těchto věcí lidem v tom čase připraveným.

           Dnes jsem dostal důvěru já. Dovolte mi měnit první zažitý názor. Starosta města není generální ředitel firmy, ale pověřený zastupitel, jeden z vás, který za naše peníze připravuje spolu s úřadem maximum informací, abychom se společně mohli dobře rozhodovat.
Dnes to již není můj názor, ale společná filozofie politických klubů ANO, OR, KSČM – Dohoda stran. Přejeme si zlomit řadu další dogmat. Nechceme smlouvou vynucenou hranici mezi koalicí a opozicí.  Chceme otevřenou diskusi všech zastupitelů i občanů, kteří věnují svůj čas Zastupitelstvu, odborné práci ve výborech i komisích.
Naše návrhy, které budeme postupně předkládat, musí postupně měnit vztahy, vybudovat transparentnost, aktivizovat odborníky a zvýšit důvěru občanů v náš systém, v systém našeho města.

          Čím začneme:
Město musí mít vizi. Je nutné je rozdělit do sektorů a neustále začleňovat návrhy, nápady, vize odborníků a potřeby obyvatel.
Pan Mgr. Lesák navrhuje přivést mladé architekty, lze dát prostor umělcům, je nutné vozit inspiraci ze zahraničí a zapojit kreativitu nás všech. Plánovat mnoho let dopředu.
Reálnost vize je však podmíněna finančními prostředky. Pokud bychom tento princip stanovili v minulých obdobích jako prioritní, nepodali bychom žádosti o dotace ve výši desítek milionů, ale ve výši stovek milionů korun. To se nestalo a tak dnes je již řada možností ztracena.

 Všichni máme právo na informace. Informace mohou být společenské, ale pro důvěru pracovní musí být i hospodářské.  Argument, že Ekoltes je podnikatelský subjekt a nespadá pod veřejnou kontrolu je pro mě a řadu lidí v tomto zastupitelstvu již nepřijatelný.
Je to výhradně majetek města a tedy společný majetek občanů. Jeho hospodaření musí být stejně otevřené, jako je rozpočet města.

Lidé očekávají oživení, otevřenost a změnu. Připravujeme změny v distribuci informací, musíme vypracovat strategii v oblasti zpracování odpadů, chceme oživení v centru města, v parku i místních částech. Je nutné se nesmířit s malou připraveností ploch pro podnikání, bydlení i pro sportoviště.
Město dělají detaily, malé investice, upravené travní plochy, zeleň ale i opravené veřejné budovy.

Budeme prosazovat realizaci ochrany našeho města před povodní a taktéž požadovat dokončení Palačovské spojky.
Neodpustíme si kritiku správy železniční cesty, protože nástupiště vlakové dopravy v Hranicích je již na úrovni putyky 5. cenové kategorie.
Bezpečná noční ulice nesmí být jen proklamace. Prevence a neustálé vyhodnocování situace bude průběžně zabezpečováno konkrétními návrhy.
Také školy jsou naše důležitá součást. Jsou navrhovány dotace pro jejich růst a technické zabezpečení a my je budeme důsledně požadovat. 

           Vážení občané,
přál bych si, aby naše město bylo čisté, zelené a upravené. Aby naše město bylo přívětivé pro všechny generace. Budu usilovat o větší propojenost města a hospodářské sféry. Budu spokojený, když nás pochválí návštěvníci lázní i ostatní turisté.

Toto však nezabezpečí jediná osoba, žádný starosta. To můžeme zabezpečit pouze společně. Z tohoto důvodu budu po celou dobu usilovat o to, aby se všichni dozvěděli, kdo pro město a nás všechny něco dělá, a nebo něco záslužného učinil.
Takové lidi si také v budoucnu přeji vidět na kandidátkách a jsem přesvědčen, že se právě toto Zastupitelstvo v roce 2018 vrátí – zkušené a připravené uskutečnit vize, které dnes začneme připravovat.
Máme 3,5 roku na to, abychom si důvěru našich lidí získali a sami se za naši práci nemuseli stydět. Děkuji za důvěru nejenom Zastupitelům, děkuji za důvěru občanům, svým spolupracovníkům i své rodině za podporu a především za toleranci.

Na závěr mi dovolte poděkovat za práci odstupujícímu starostovi panu Juračkovi i za mnohaletou práci slečně Ondriášové. Změna neznamená, že v minulosti bylo vše špatné. Znamená reakci na potřeby doby. Z tohoto důvodu si za svoji práci zaslouží uznání a poděkování.

Děkuji za pozornost.

Jiří Kudláček
starosta města Hranic

11 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Zajímavé složení kalice: Komunisti, podnikatelé a něco mezi tím. Věřmě, že to bude fungovat! I když, jak jsem četl v Hranickém deníku, vadí komunisté. A tak se ptám, co dělají špatně? Podle mě jsou tam slušní a pracovití lidé. Jirka

Anonymní řekl(a)...

Komunisty pomlouvají hlavně bývalí
vysoko postavení komunisté kteří po
převratu zahodili komunistické
průkazy a převlekli kabáty.
Jistě každý zná ve svém okolí
takového člověka.
Je potřeba takových lidí se nebát
a neustále jim připomínat jejich
minulost
Tonek

Anonymní řekl(a)...

I ti, kterým se změny na radnici nelíbí, musí vidět, že nový člověk přináší nové myšlenky.
Jan Honza

Anonymní řekl(a)...

Po 25 letech lhaní, rozkrádaček a zrady ze všech politických stran veřejně sežeru svý sandály jestli se pro občana města něco s novýma klukama co spolu chodí (na tenis a hokej :o) hmatatelně zlepší.

Anonymní řekl(a)...

Už aby jsi k těm sandálů začal shánět vhodnou přílohu :D

Anonymní řekl(a)...

Vše je o penězích, a obávám se, že zdroje jsou v podstatě dané a variabilita v jejich navýšení minimální. Něco se dá ušetřit zefektivněním činnosti, ale to nebude na investice, jichž je třeba.

Anonymní řekl(a)...

Pán Bůh s vámi...

Anonymní řekl(a)...

Starosto, vaše nástupní prohlášení nás zaujalo. Měl by jste si všimnout, že předminulé vedení zrušilo důležitý odbor a to Odbor životního prostředí. Když chcete zlepšit životní prostředí města, více zeleně atd. tak potřebujete silný a funkční Odbor životního prostředí,jako je v každém prosperujícím městě. Je to pro zamyšlení. Ještě jedna připomínka, aby nové vedení pro příjímání nových vizí nezapomnělo na to podstatné a to občana města.
Zavěrem, komu ve vedení města vadí komunisté? Asi těm, kteří byli v minulosti u koryt a teď se chtějí po převlečení kabátu u nových koryt za každou cenu udržet. Klousek

Anonymní řekl(a)...Vážení a milí kolegové,
Po více jak osmi letech ve vedení města končím na hranické radnici a opouštím i Hranice. Je mi to líto, i když většinou víte, že se těším i na nový začátek. Přiznám se bez zbytečného mučení, že jsem si konec představovala trochu jinak a opravdu nebylo mým cílem smést s sebou všechny.
Chci Vám všem hlavně poděkovat za ty dlouhé roky spolupráce, někdy úplně luxusní, někdy trošku skřípající, přesto si myslím, že to vždy bylo ku prospěchu věci. Své pocity jsem se snažila popsat ve své rezignaci.Přeji Vám všem, aby se neklidné vody zklidnily a zase byl na radnici klid k práci, kterou děláte dobře.Omlouvám se Vám, že volím tento způsob rozloučení a poděkování, ale asi bych neměla sílu Vás obejít všechny a nechci na nikoho zapomenout. Kromě Dany Hlavinkové a Ivu Lesákovi, těm nepíšu.
S přáním pěkného dneRadka Ondriášováe-mail: radkaonr@yahoo.com=

=

Anonymní řekl(a)...

Jestli je to Váš text paní místostarostko, tak klobouk dolů.
Přejeme vám zdar a sílu v novém působišti. Manželé R.

Anonymní řekl(a)...

Ondriášová
Zahrála komedii a Juračka sekundoval.