2. 4. 2014

Asi mám subjektivní pohled a nemám estetické cítění

Co se týče náměstí :
Dlažba určitě není 1. jakosti, je hrbolatá a má čím dál větší spáry, to snad vidí každý chodec.
Kdosi napsal, že by se mělo častěji štěrkovat. Asi by nás všechny zajímalo, kdy to bylo naposled. Ale to bude určitě zapsáno a hlavně zkontrolováno.
V současné době je náměstí udržováno mizerně. Všude jsou zbytky cigaret, válí se papíry, je prašné. Chodím na  náměstí každý den tak snad vím, o čem mluvím.


Co se týče úklidu města:
Hezké počasí nám přeje, zima nebyla skoro žádná, ale je spousta neuklizených chodníků a nevyhrabaného listí. U bývalého kina je zídka dole zarostlá travou. No a co, času dosti. U autobusové zastávky Albert /Hypernova/ zarůstají keře až do chodníku i pod lavičku čekárny. Tak si jen říkám, kdy už se zodpovědní probudí a začnou makat.

Co se týče vodního prvku:
Že se v "HEZKÉM" vodním prvku cachtají ROMOVÉ jsem viděla několikrát na vlastní oči. Tak jakápak diskriminace. Dříve se říkalo CIKÁNI, dnes však ROMOVÉ. Tak mne napadá, že film Cikáni jdou do nebe by se měl taky přejmenovat. Aby to náhodou taky nebyla diskriminace.

A přijděte se podívat, jak ROMOVÉ bydlí na Bělotínské 1297 /bývalá svobodárna HCV/. Můžu srovnávat, protože jsem tam asi 2 roky bydlela /1974-76/. Dnes: špína, pomalované chodby, rozbité okna, sklepy v dezolátu.
Je to taky diskriminace?
Ne - to je skutečnost.

Žurmanová J.
 

5 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Jaro letos začalo snad o měsíc dřív. Docela by mě zajímalo, proč nebyla jarní údržba veřejné zeleně včetně trávníků rovněž zahájena dříve. Proč kontejnery na jarní odpad ze zahrad budou rozváženy až v době, kdy většina majitelů soukromých zahrad má už několik týdnů uklizeno? Když se projdete, pánové političtí organizátoři z vedení Ekoltesu po okrajích Hranic, tak se o tom na počtu skládek odpadu ze zahrad můžete přesvědčit.
Josef

Anonymní řekl(a)...

Děkuji, že jste se podepsala zítra to budu řešit na místním oddělení policie.

Anonymní řekl(a)...

Nechápu proč ten anonym vyhrožuje paní Žurmanové, zřejmě pozřel nějaké hovězí a proto tláchá voloviny!
J.Novotná

Anonymní řekl(a)...


A co na to Wikipedie?

Cikáni jsou český výraz (exonymum) pro příslušníky romského etnika. V přeneseném významu jsou výrazem cikáni označováni lidé naplňující svými tělesnými nebo povahovými vlastnostmi stereotypní, často negativní představu Cikána.[1]

Od Mezinárodního romského sjezdu v roce 1971 se objevuje požadavek tohoto etnika, aby byli označováni pojmem Romové.
V roce 1971 proběhl historicky první Mezinárodní romský sjezd (World Romani Congress), kde se Romové ze 14 zemí (včetně ČSSR) dohodli na používání slova Romové.[7] Od té doby se datuje Romský požadavek, aby byl tento název majoritou respektován.[8]

I toto řešení je však zčásti nejednotné. Kritizována je hlavně skutečnost, že pojem Romové, pokud je užíván souhrnně, nerespektuje existenci jiných skupin cikánského národa. Název Romové, jakkoli zdánlivě politicky korektní, ve skutečnosti diskriminuje jiné.[zdroj?] Tento názor je zastáván silně v Německu,[zdroj?] kde jej podporuje svaz Sinti Allianz Deutschland (jeden ze dvou cikánských svazů v Německu), který označení cikán považuje za neutrální a za správné, protože zahrnuje všechny cikánské národnostní skupiny.[9][zdroj?] Na webových stránkách Aliance se mj. píše: Zasazujeme se o to, aby ústřední památník evropským Cikánům, kteří byli pronásledováni nacionálně socialistickým režimem, byl zbudován pro všechny Cikány a ne jen pro Romy a Sinti. („Wir setzen uns dafür ein, daß das zentrale Mahnmal für die unter den Nationalsozialisten verfolgten Zigeuner Europas für alle Zigeuner errichtet wird und nicht nur für die Sinti und Roma.“)[10]
Ačkoliv ne všechny skupiny Romů označují sami sebe "Rom", ke společnému původu se hlásí všichni, hlavně jde-li o dichotomii Rom-gádžo (nerom).[11]

K jiným používaným endonymům patří:

Sintové, žijící převážně v Německu.[12][13] Sintové o sobě nemluví jako o Romech, ale svůj jazyk označují "romanes" ("mluvit romsky").[13]
Manušové, zastoupeni převážně ve Francii.[12][14] Manušové jsou podskupinou Sintů[14]. Výraz "manuš" znamená v sanskrtu, novoindických jazycích a romštině "člověk", "manuša" znamená "lidé".[15][16]
Calé (či Kale), žijící ve Španělsku a Portugalsku[12][17] Kale znamená v romštině "černý".[17] Pro svůj jazyk používají slovo "kale" a jedná se o pararomštinu.[18]
Kalé, žijící ve Finsku.[12][19]; stejné endonymum se španělskými Calé pravděpodobně vzniklo náhodně.[20]
Kalé, žijící ve Walesu, původem ze Španělska[21]
Romanichalové (čteno "Romaničelové"), žijící převážně ve Spojeném království.[22]
Výše uvedené skupiny se dělí do ještě menších podskupin a rodů; například Olašští Romové v České Republice představují asi 10% romské populace a nadále se dělí na Lováry (původně konští handlíři) a Kalderaše (původně výrobci kotlů).[23]

Všechny uvedené skupiny si ale v rámci základní dichotomie vůči neromům (gádžům) říkají Romové.[24]

Ostatní kočovné skupiny
Národní skupina Jeniše, často mylně zařazovaná do skupiny Romů, má s cikánským obyvatelstvem mnoho společných historických a sociologických stránek, jedná se však o samostatnou národní skupinu - která je ovšem jako taková úředně uznána jen ve Švýcarsku.[25]

Jako „cikáni“ bývají označováni také irští Pavee, ačkoliv jde o etnické Iry.


Anonymní řekl(a)...

Já si myslím, že autor komentáře z 3.4. chce nejspíš policii upozornit,že u toho koupaliště na náměstí město nepostavilo plavčíka. Nemůžu sehnat práci, tak se hlásím.
Jára