23. 1. 2013

Účel světí prostředky

Ekoltes provozuje i desítky let zastaralé, neefektivní kotelny. Navíc, jak se dodatečně dozvídáme, vysoký zisk zakalkulovaný do ceny tepla se stal i vítaným zdrojem prostředků ke krytí ztrát plovárny. Pokud se ale občané města předražené služby městské firmy rozhodnou odmítnout a postavit si ve svých bytových domech vlastní moderní kotelny, vedení Ekoltesu se jim v tom všemi možnými i nemožnými prostředky snaží zabránit. Nejdříve Ekoltes s podporou rady města napadl několik stavebních povolení  výstavby kotelen nezávislých na Ekoltesu vydaných Stavebním úřadem v Hranicích a když neuspěl u Krajského úřadu v Olomouci ani u Krajského soudu v Ostravě, podal údajně několik kasačních stížností k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Nejvyšší správní soud rozhodl o jedné z kasačních stížnosti Ekoltesu dne 25.10.2012 takto:
„…kasační stížnost společnosti EKOLTES Hranice, a.s. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.5.2012, č.j. 22 A 26/2010-67 není opodstatněná, a proto ji zamítl (§110 odst. 1 poslední věta s.ř.s.)…  V Brně dne 25.října 2012“.
Rozhodnutí nabylo právní moci 29.11.2012.

Starostka města však ještě na mimořádném zasedání zastupitelstva 3.12.2012 svolaném k připravovanému prodeji provozu tepelného hospodářství Ekoltesu tvrdila – citace ze zápisu:
„Ing. Ondriášová – správní soud ještě nerozhodl v žádném sporu.

Zastupitelstvo nakonec hlasy koalice schválilo návrh usnesení, který Ing. Ondriášová předložila...a o to přece šlo.
JN

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

plovárnu můžou prodat Karlu Hüblovi, neboli TJ Slovan Hranice, tenisový oddíl, který sídlí na adrese Žáčkova 2141, Hranice, 753 01 kde sídlí podle výpisu 5 firem a který podle informací úřední desky nyní kupuje pozemky u své haly za 400kč, http://www.mesto-hranice.cz/cs/pro-obcany/uredni-deska-obcan/zamer-na-prodej-pozemku-k-u-hranice-e-c-786-2012.html, osobně si myslím, že když se už dostal k lizu, tak proč mu to neprodat vše, já tam chodit nebudu :-))